MENU

NOVĚ! Dne 1.10. vydala Česká agentura pro standardizaci normu ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití, na jejímž znění také spolupracovala.

Tato norma po uplynutí 3-letého přechodného období zcela nahradí normu ČSN OHSAS 18001.

TÜV NORD již má k dispozici příslušnou akreditaci a také plně kvalifikované auditory k provedení auditu podle této nové normy.

Kromě toho poskytujeme otevřená školení pro interní auditory podle ČSN ISO 45001, a to jak pro začátečníky (https://lnkd.in/gani2eY), tak i přeškolení auditorů OHSAS 18001 (https://lnkd.in/gKCNagh).

Pro více informací: Mgr. Viktor Šaroch, Mob.: +420 602 664 895, E-mail: saroch@tuev-nord.cz

V případě zájmu o školení: Ing. Zuzana Šimonová, Mob.: +420 605 075 945, E-mail: simonova@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details