MENU

NOVĚ! Dne 1.10. vydala Česká agentura pro standardizaci normu ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití, na jejímž znění také spolupracovala.

Tato norma po uplynutí 3-letého přechodného období zcela nahradí normu ČSN OHSAS 18001.

TÜV NORD již má k dispozici příslušnou akreditaci a také plně kvalifikované auditory k provedení auditu podle této nové normy.

Kromě toho poskytujeme otevřená školení pro interní auditory podle ČSN ISO 45001, a to jak pro začátečníky (https://lnkd.in/gani2eY), tak i přeškolení auditorů OHSAS 18001 (https://lnkd.in/gKCNagh).

Pro více informací: Mgr. Viktor Šaroch, Mob.: +420 602 664 895, E-mail: saroch@tuev-nord.cz

V případě zájmu o školení: Ing. Zuzana Šimonová, Mob.: +420 605 075 945, E-mail: simonova@tuev-nord.cz

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.