MENU

Získali jsme Oprávnění ČEZ, a. s.

Naše společnost absolvovala audit společnosti ČEZ, a. s. na činnost Autorizované osoby č. 248 pro posuzování shody vybraných zařízení, jejich částí a materiálů podle vyhlášky č. 358/2016 a další technické činnosti pro dodavatelský řetězec dodávek pro jaderné elektrárny v ČR. Kritéria auditu, kterými byla zejména Vyhláška 408/2016 Sb., byla splněna. Na základě úspěšného absolvování auditu bylo společností ČEZ, a. s. naší společnosti vystaveno oprávnění organizace k výše uvedeným činnostem s platností do 31.5.2024. I přes úspěch vyjádřený Oprávněním jsme si vědomi, že je nutné neustávat v úsilí trvalého zlepšování našich procesů a přispívat ke zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti. Děkujeme audittýmu spol. ČEZ, a. s., že jeho členové nemalým dílem přispěli k tomuto úsilí. Ing. Daniel Jarchovský, jarchovsky@tuev-nord.cz