MENU

"2021 Safety Product Award" - Cena EU za bezpečnost výrobků 

Registrace na 2021 Safety Product Award, odměňující společnosti, které inovují a investují s cílem zajistit, aby jejich výrobky a související služby byly bezpečnější, končí 31. 4. 2021!

Cena EU za bezpečnost výrobků je Evropskou komisí udělována společnostem, které v zájmu ochrany spotřebitelů vyvíjejí mimořádné úsilí.
Bezpečnost je pro ně prioritou a požadavky vyplývající z předpisů EU nejen dodržují, ale jdou dokonce i nad jejich rámec, a zvyšují tak normy ochrany spotřebitelů v Evropě.

 

V roce 2021 se bude cena udělovat ve 2 kategoriích:

  • spotřebitelské výrobky nebo iniciativy na ochranu bezpečnosti zranitelných skupin (dětí, starších osob, osob se zdravotním postižením)
  • spotřebitelské výrobky nebo procesy / mechanismy kombinující bezpečnost a nové technologie
     

Bezpečnost hraje pro spotřebitele zásadní roli. Pokud o ni usilujete i Vy, pak by se díky této soutěži mohla Vaše společnost výrazně zviditelnit! 
 

Podmínkou účasti je:

  • Být registrováni v jedné ze zemí Evropského hospodářského prostoru (členské státy EU a Island, Lichtenštejnsko a Norsko)
  • Předložit iniciativu, která jde nad rámec požadavků stanovených v právních předpisech EU, a která začala nejméně 3 měsíce před termínem pro udělení ceny (tj. do konce ledna 2021)
  • Jednat v souladu s mezinárodně uznávanými kritérii společenské odpovědnosti (CSR).

Více informací a online přihlášku naleznete zde.