Přísnější technické požadavky pro provoz jaderných elektráren

Přísnější technické požadavky pro provoz jaderných elektráren: Jak vyplývá z definice uvedené v atomovém zákonu, technickou bezpečností je stav trvalé shody vybraného zařízení s technickými požadavky na něj kladenými, při němž není ohroženo lidské zdraví a majetek.

… dlouho očekávaný nový atomový zákon vyšel 10. 8. 2016

Jak vyplývá z definice uvedené v atomovém zákonu, technickou bezpečností je stav trvalé shody vybraného zařízení s technickými požadavky na něj kladenými, při němž není ohroženo lidské zdraví a majetek.
Podle stávající úpravy řeší problematiku technické bezpečnosti vybraných zařízení zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nový atomový zákon č. 263/2016 Sb., který vyšel ve Sbírce zákonů dne 10. 8. 2016, zohledňuje kromě jiného novou evropskou legislativu, zpřesňuje technické požadavky pro provoz jaderných elektráren a navazuje na systém technických požadavků na výrobky harmonizovaný na úrovni práva Evropských společenství, který je v České republice uplatňován zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Prováděcím předpisem Atomového zákona je doposud vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení.
Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na zajišťování kvality, technickou bezpečnost, posouzení a prověřování shody vybraných zařízení, odstraňuje některé legislativní nedostatky stávající vyhlášky č. 309/2005 Sb. a rozpracovává povinnosti osob, které se podílejí na zajišťování kvality vybraných zařízení při jejich navrhování, výrobě, montáži, uvádění do provozu, nebo provádějí jejich údržbu, nebo provádějí posouzení shody vybraných zařízení s technickými požadavky, nebo provádějí pravidelné prověřování shody vybraných zařízení s technickými požadavky.
Oproti stávající právní úpravě návrh nové vyhlášky zejména:

  • rozšiřuje technické požadavky pro všechna vybraná zařízení (odstraňuje pojem Vybraná zařízení speciálně navrhovaná pro jaderná zařízení)
  • rozšiřuje rozsah činností, kterými musí být zajišťována technická bezpečnost vybraných zařízení při jejich navrhování, výrobě, montáži, uvádění do provozu a provozu prostřednictvím vhodného rozsahu a způsobu zajišťování kvality
  • nově stanovuje a doplňuje postupy a rozsah posouzení shody s technickými požadavky prováděné autorizovanou osobou, akreditovanou osobou, výrobcem nebo dovozcem vybraného zařízení a jeho částí při činnostech, u kterých musí být zajišťována technická bezpečnost.

Nová právní úprava by měla nabýt účinnosti od 1. 1. 2017.

Připravujeme pro Vás školení:

Vzhledem k připravovaným legislativním změnám v oblasti vybraných zařízení bude společnost TÜV NORD Czech, s.r.o., pořádat v říjnu 2016 pro své zákazníky a zájemce seminář, zaměřený na nový atomový zákon č. 263/2016 Sb. a vyhlášku nahrazující stávající vyhlášku č. 309/2005 Sb. Zde bude prostor nejen pro podrobnější rozbor nových předpisů ale také pro otázky všech, kteří se o uvedenou problematiku profesně zajímají, a kteří budou muset počátkem příštího roku 2017 zajišťovat jejich plnění ať už při výrobě, zkoušení nebo prověřování či posuzování shody vybraných zařízení a jejich částí. Bude zde také prostor pro otázky týkající se služeb společnosti TÜV NORD Czech, s.r.o., které může svým zákazníkům nabídnout jako autorizovaná nebo akreditovaná osoba při činnostech dle nové legislativy.

25. – 26. 10. 2016, Praha Novela Atomového zákona
Lektoři Ing. Tomáš Žák, bývalý ředitel jaderné elektrárny Dukovany
Ing. Miloš Faltejsek, inspektor jaderné bezpečnosti SÚJB 

V případě Vašeho zájmu o školení nás kontaktujte na: Ing. Klára Svěráková, Tel.: +420 296 587 226, Mob.: +420 731 701 992, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz

Dotazy týkající se změn a jejich uplatnění v praxi prosím směřujte na: Ing. Pavel Pánek, Tel.: +420 296 587 249, Mob.: +420 724 521 186, E-mail: panek@tuev-nord.cz