MENU

Informace o pokračující certifikační činnosti a způsobu realizace kvalifikačních zkoušek NDT pracovníků pro účely certifikace u TÜV NORD Czech, s. r. o. v mimořádné situaci COVID-19:

 

Vážení zákazníci, držitelé certifikátu,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že TÜV NORD Czech s.r.o. jako certifikační orgán pro certifikaci personálu nedestruktivního zkoušení č. 3197 a schválená uznaná nezávislá organizace podle směrnice pro tlaková zařízení č. 2014/68/EU v návaznosti na nouzový stav a omezení pohybu osob, které vyhlásila vláda ČR pro území celého státu, neomezil svou činnost a nadále přijímá žádosti o certifikaci, prodloužení a recertifikaci pracovníků nedestruktivního zkoušení, a to dle všech platných certifikačních schémat. Zájemci o školení a/nebo kvalifikační zkoušku se mohou až do odvolání hlásit u našich školících a zkušebních středisek (kontakty viz přiložený soubor) za předpokladů splnění dodatečných bezpečnostních a hygienických opatření pro zabránění šíření infekce COVID-19. Pro informace o jednotlivých opatřeních či možnosti distanční výuky prosím kontaktujte školící a zkušební střediska v příloze.

Ing. Daniel Jarchovský
Vedoucí COP 3197
TÜV NORD Czech, s.r.o.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details