MENU

Podařilo se nám získat Povolení Ministerstva dopravy ke kontrole shodnosti výrobku v oblasti silniční techniky

Od 30. 5. 2019 jsme uznanou technickou zkušebnou pro vyhodnocování a sledování postupů výrobce pro kontrolu shodnosti výroby všech kategorií silničních a zvláštních vozidel, jejich systémů a konstrukčních částí a samostatných technických celků a výbavy vozidel.

 

Ministerstvo dopravy nás dále pověřilo vedením evidence o provedených zkouškách a vypracovaných protokolech a archivací dokumentace.

 

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na:

Ing. Antonín Jedlička, jedlicka@tuev-nord.cz, +420 606 659 568

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details