MENU

Nově certifikujeme kvalitu dřevní štěpky a drceného dřeva používaných pro energetické účely!

Mezinárodní certifikaci GoodChips® nabízíme jako jediní v ČR. Vlastníkem značky je Bioenergy Europe, která má již na svém kontě certifikaci dřevních pelet ENplus®, rozšířenou po celém světě...

Mezinárodní certifikaci GoodChips® nabízíme jako jediní v ČR. Vlastníkem značky je Bioenergy Europe, která má již na svém kontě certifikaci dřevních pelet ENplus®, rozšířenou po celém světě...

Využití dřevní štěpky výrazně stoupá. V Evropě dosáhla již 50% podílu u veškeré tuhé biomasy používané pro energetické účely.

Problémy s nadrozměrnými kusy, velkým množstvím popela či vlhkostí, které výrazně ovlivňují nejen jejich účinnost, ale také životnost samotných kotlů, vedly k vytvoření mezinárodní certifikace GoodChips®.

Pro koho je certifikace určena?

Mezinárodní certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips® je platná bez jakéhokoliv geografického omezení, tzn. že certifikace bude prováděna nejen v Evropě, ale počítá se i s ostatními zeměmi.
Jedná se o certifikaci zaměřenou na kvalitu dřevní štěpky a drceného dřeva používaných pro energetické účely. Certifikovány mohou být všechny společnosti celého dodavatelského řetězce, které chtějí prodávat výrobky s označením GoodChips®. 

TÜV NORD Czech jako jediná certifikační společnost v ČR nabízí certifikaci dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips®. Je to další certifikace dřevní biomasy, kterou nabízí certifikační orgán TÜV NORD Czech COV 3170 a která navazuje na velmi úspěšnou certifikaci dřevních pelet ENplus®.

Logem GoodChips® jsou označovány certifikované společnosti dodávající certifikovanou dřevní štěpku a současně je logo označuje zaručenou vysokou kvalitu dřevní štěpky a drceného dřeva podle požadavků certifikace GoodChips®.

Vlastníkem této značky je Bioenergy Europe, která má již na svém kontě certifikaci dřevních pelet ENplus®, která je nyní již rozšířena po celém světě.

Jak certifikace probíhá?

Systém certifikace GoodChips® je obdobný jako u certifikace ENplus® a spočívá v tom, že výrobce, zpracovatel nebo prodejce zapojený do certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips® prostřednictvím Národního partnera bude po provedení inspekce provozu certifikován certifikačním orgánem TÜV NORD Czech a získá na své výrobky označení GoodChips®. Součástí certifikace je inspekce a také stanovení fyzikálně chemických vlastností. Výsledkem bude, že na trh bude dodávána dřevní štěpka a drcené dřevo s přesně definovanou a udržitelnou třídou kvality. Uživatel, který bude používat dřevní štěpku nebo drcené dřevo pro topení v kotlích, pro vytápění obytných a veřejných budov nebo průmyslových objektů, si pak může přesně definovat kvalitu dřevní štěpky nebo drceného dřeva, která mu bude dodávána subjekty certifikovanými podle GoodChips®.

Výhody této certifikace budou na obou stranách, tj. jak u zákazníků, tak u dodavatelů:

- dřevní štěpka a drcené dřevo o udržitelné vysoké kvalitě

- snížení nutných kontrolních kroků pro příjem dřevní štěpky

- vyšší energetické využití dřevní štěpky o zaručené kvalitě v plném rozsahu dodávek

- ochrana producentů, kteří pracují podle osvědčených postupů, zejména proti novým subjektům na trhu, kteří nejsou obeznámeni s biomasou

- snadnější komunikace mezi subjekty

- obchodování na mezinárodní úrovni s odkazem na standardizované třídy

- konkurenční výhoda prostřednictvím diferenciace produktů, kterou poskytuje ochranná známka GoodChips®

A v neposlední řadě pro držitele značky GoodChips® až do roku 2021 výhodnější podmínky ze strany Bioenergy Europe.

 

Dotazy ohledně nové certifikace dřevní štěpky a drceného paliva GoodChips®, prosím, směřujte na:

RNDr. Alice Kotlánová, mobil: +420 724 355 718, e-mail: kotlanova@tuev-nord.cz