MENU

Nově certifikujeme kvalitu dřevní štěpky a drceného dřeva používaných pro energetické účely!

Mezinárodní certifikaci GoodChips® nabízíme jako jediní v ČR. Vlastníkem značky je Bioenergy Europe, která má již na svém kontě certifikaci dřevních pelet ENplus®, rozšířenou po celém světě...

Využití dřevní štěpky výrazně stoupá. V Evropě dosáhla již 50% podílu u veškeré tuhé biomasy používané pro energetické účely.

Problémy s nadrozměrnými kusy, velkým množstvím popela či vlhkostí, které výrazně ovlivňují nejen jejich účinnost, ale také životnost samotných kotlů, vedly k vytvoření mezinárodní certifikace GoodChips®.

Pro koho je certifikace určena?

Mezinárodní certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips® je platná bez jakéhokoliv geografického omezení, tzn. že certifikace bude prováděna nejen v Evropě, ale počítá se i s ostatními zeměmi.
Jedná se o certifikaci zaměřenou na kvalitu dřevní štěpky a drceného dřeva používaných pro energetické účely. Certifikovány mohou být všechny společnosti celého dodavatelského řetězce, které chtějí prodávat výrobky s označením GoodChips®. 

TÜV NORD Czech jako jediná certifikační společnost v ČR nabízí certifikaci dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips®. Je to další certifikace dřevní biomasy, kterou nabízí certifikační orgán TÜV NORD Czech COV 3170 a která navazuje na velmi úspěšnou certifikaci dřevních pelet ENplus®.

Logem GoodChips® jsou označovány certifikované společnosti dodávající certifikovanou dřevní štěpku a současně je logo označuje zaručenou vysokou kvalitu dřevní štěpky a drceného dřeva podle požadavků certifikace GoodChips®.

Vlastníkem této značky je Bioenergy Europe, která má již na svém kontě certifikaci dřevních pelet ENplus®, která je nyní již rozšířena po celém světě.

Jak certifikace probíhá?

Systém certifikace GoodChips® je obdobný jako u certifikace ENplus® a spočívá v tom, že výrobce, zpracovatel nebo prodejce zapojený do certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips® prostřednictvím Národního partnera bude po provedení inspekce provozu certifikován certifikačním orgánem TÜV NORD Czech a získá na své výrobky označení GoodChips®. Součástí certifikace je inspekce a také stanovení fyzikálně chemických vlastností. Výsledkem bude, že na trh bude dodávána dřevní štěpka a drcené dřevo s přesně definovanou a udržitelnou třídou kvality. Uživatel, který bude používat dřevní štěpku nebo drcené dřevo pro topení v kotlích, pro vytápění obytných a veřejných budov nebo průmyslových objektů, si pak může přesně definovat kvalitu dřevní štěpky nebo drceného dřeva, která mu bude dodávána subjekty certifikovanými podle GoodChips®.

Výhody této certifikace budou na obou stranách, tj. jak u zákazníků, tak u dodavatelů:

- dřevní štěpka a drcené dřevo o udržitelné vysoké kvalitě

- snížení nutných kontrolních kroků pro příjem dřevní štěpky

- vyšší energetické využití dřevní štěpky o zaručené kvalitě v plném rozsahu dodávek

- ochrana producentů, kteří pracují podle osvědčených postupů, zejména proti novým subjektům na trhu, kteří nejsou obeznámeni s biomasou

- snadnější komunikace mezi subjekty

- obchodování na mezinárodní úrovni s odkazem na standardizované třídy

- konkurenční výhoda prostřednictvím diferenciace produktů, kterou poskytuje ochranná známka GoodChips®

A v neposlední řadě pro držitele značky GoodChips® až do roku 2021 výhodnější podmínky ze strany Bioenergy Europe.

 

Dotazy ohledně nové certifikace dřevní štěpky a drceného paliva GoodChips®, prosím, směřujte na:

RNDr. Alice Kotlánová, mobil: +420 724 355 718, e-mail: kotlanova@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details