MENU

ČEZ získal osvědčení o schválení školicího a zkušebního střediska pro NDT personál

Osvědčení o schválení, které bylo vydáno 29. 11. 2019, potvrzuje, že TaRC (Tréninkové a realizační centrum) Temelín je schváleným školicím a zkušebním střediskem pro školení a zkoušení NDT personálu pro PT a VT.

Osvědčení o schválení, které bylo vydáno 29. 11. 2019, potvrzuje, že TaRC (Tréninkové a realizační centrum) Temelín je schváleným školicím a zkušebním střediskem pro školení a zkoušení NDT personálu pro PT a VT.

TaRC bylo slavnostně otevřeno v dubnu t.r. v jaderné elektrárně Temelín - Březí. Středisko provádí školení svářečů a NDT personálu pro potřeby obou jaderných elektráren (JE Dukovany a JE Temelín).

Smyslem střediska, které patří mezi nejmoderněji vybavená školicí centra v ČR, je zavedení systému vedoucího ke zkvalitnění a vyšší bezpečnosti výkonu služeb personálu NDT a svářečů, a to nejen zaměstnanců JE, ale také jejich dodavatelů a poddodavatelů. V roce 2020 plánuje rozšíření o další metodu MT a v přípravách je akreditace Materiálové laboratoře pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky.

TÜV NORD Czech podobně jako u ostatních uznaných školicích a zkušebních středisek, zajišťuje dohled nad dodržováním zavedených systémů, a poskytuje součinnost při zkoušení vedoucí k následné certifikaci NDT personálu.

Bližší informace o cestě vedoucí k získání certifikátu naleznete zde.