MENU

ČEZ získal osvědčení o schválení školicího a zkušebního střediska pro NDT personál

Osvědčení o schválení, které bylo vydáno 29. 11. 2019, potvrzuje, že TaRC (Tréninkové a realizační centrum) Temelín je schváleným školicím a zkušebním střediskem pro školení a zkoušení NDT personálu pro PT a VT.

TaRC bylo slavnostně otevřeno v dubnu t.r. v jaderné elektrárně Temelín - Březí. Středisko provádí školení svářečů a NDT personálu pro potřeby obou jaderných elektráren (JE Dukovany a JE Temelín).

Smyslem střediska, které patří mezi nejmoderněji vybavená školicí centra v ČR, je zavedení systému vedoucího ke zkvalitnění a vyšší bezpečnosti výkonu služeb personálu NDT a svářečů, a to nejen zaměstnanců JE, ale také jejich dodavatelů a poddodavatelů. V roce 2020 plánuje rozšíření o další metodu MT a v přípravách je akreditace Materiálové laboratoře pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky.

TÜV NORD Czech podobně jako u ostatních uznaných školicích a zkušebních středisek, zajišťuje dohled nad dodržováním zavedených systémů, a poskytuje součinnost při zkoušení vedoucí k následné certifikaci NDT personálu.

Bližší informace o cestě vedoucí k získání certifikátu naleznete zde.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details