Certifikace Odborný podnik pro nakládání s odpady

SUCO

Certifikace Odborný podnik pro nakládání s odpady je odborná certifikace v odpadovém hospodářství, kterou od roku 2003 vydává Sdružení pro udělování certifikátu Odborný podnik pro nakládání s odpady (SUCO)
Certifikace je uznávána v Německu, Rakousku, v ČR a nově i na Slovensku a ve Švýcarsku.
Certifikace zahrnuje požadavky norem ISO (ISO 9001 a ISO 14001), důraz klade zejména na plnění zákonných požadavků v oblasti odpadového hospodářství. Na rozdíl od ISO norem průkazně dokládá naplnění povinností postarat se o své odpady.

Během certifikace se hodnotí plnění zákona o odpadech, způsob řízení, optimalizace procesů ve firmě,  existence a platnost úředních rozhodnutí (např. koncesní listiny, Povolení k nakládání) apod.


Výhody certifikace SUCO:
1) zvýšení šancí / podmínka pro:
     - výběrová řízení obcí a měst na svoz odpadů
     - vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
     - vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru anebo zpracování autovraků
     - vyšší platby od obcí a měst za recyklaci obalů
2) odlišení solidních společností i pro neodborníky v odpadovém hospodářství
3) zmenšení možností podvodů při nakládání s odpady
4) snížení administrativy     
5) nižší náklady než u certifikací ISO
6)  prověření technického vybavení a pojištění na škody způsobené na životním prostředíhttps://www.tuv-nord.com/cz/cs/suco-954.htm
Nahoru Tisk stránky
suco-954.htm
Kontakt
TÜV NORD Czech
296 587 201-9 296 587 240 Kontaktní formulář

COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Gruppe
All RIGHTS RESERVED.

O nás Kanceláře v ČR Akreditace Skupina TÜV NORD Neplatné certifikáty Všeobecné obchodní podmínky
Certifikace systémů INSPEKCE POSUZOVÁNÍ SHODY CERTIFIKACE OSOB SVAŘOVÁNÍ LABORATOŘE A ZKUŠEBNY OVĚŘOVÁNÍ EMISÍ ŠKOLENÍ ROZVOJ DODAVATELŮ STK/SME SUCO CERTIFIKACE KVALITY SLUŽEB AUTOBAZARŮ
Kariéra
Kontakt
TISKOVÉ ZPRÁVY
Dotazy Mapa stránek Redakční informace Ochrana dat