MENU
  1. Naše služby
  2. Ověřování emisí

Skleníkové plyny

Nabízíme služby v oblasti ověřování emisí skleníkových plynů (GHG) dle zákona č. 383/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů včetně přílohy I a v souladu s přílohou I NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012, o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pro činnosti:
 

Č. skupiny činností

Rozsah akreditace a autorizace

1a

Spalování paliv v zařízeních, ve kterých jsou používána pouze standardní komerční paliva definovaná v nařízení (EU) č. 601/2012, nebo pokud je v zařízeních kategorie A nebo B používán zemní plyn

1b

Spalování paliv v zařízení bez omezení

3

 • Výroba koksu
 • Pražení nebo slinování kovové rudy (včetně sirníkové rudy), včetně peletizace
 • Výroba surového železa nebo oceli (z prvotních nebo druhotných surovin), včetně kontinuálního lití

4

 • Výroba nebo zpracování železných kovů (včetně ferroslitin)
 • Výroba sekundárního hliníku
 • Výroba nebo zpracování neželezných kovů včetně výroby slitin

6

 • Výroba cementového slínku
 • Výroba vápna nebo kalcinace dolomitu či magnezitu
 • Výroba skla včetně skelných vláken
 • Výroba keramických výrobků vypalováním
 • Výroba izolačního materiálu z minerální vlny
 • Sušení nebo kalcinace sádrovce nebo výroba sádrokartonu a jiných výrobků ze sádry

7

 • Výroba buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů
 • Výroba papíru nebo lepenky

8

 • Výroba černého uhlíku
 • Výroba čpavku
 • Množstevní výroba organických chemikálií krakováním, reformováním, částečnou nebo celkovou oxidací nebo podobnými postupy
 • Výroba vodíku (H2) a syntetického plynu reformováním nebo částečnou oxidací
 • Výroba uhličitanu sodného (Na2CO3) a hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3)

9

 • Výroba kyseliny dusičné (emise CO2 a N2O)
 • Výroba kyseliny adipové (emise CO2 a N2O)
 • Výroba glyoxalu a kyseliny glyoxylové (emise CO2 a N2O)
 • Výroba kaprolaktamu

98

Jiné činnosti podle článku 10a směrnice 2003/87/ES (změna úrovně činnosti, změna kapacity)

V této oblasti jsme akreditování ČIA a autorizováni ministerstvem životního prostředí. Metodika ověřování vychází z dokumentu ČSN EN ISO 14065:2013, prováděcího nařízení komise (EU) 2018/2067 a dalších souvisejících dokumentů, skládá se z provedení strategické, rizikové a procesní analýzy činností v určeném zařízení. V případě Vašeho zájmu o ověření prosíme o vyplnění a zaslání žádosti o ověření.

Ve spolupráci s mateřskou společností provádíme ověřování (validaci i verifikaci) projektů tzv. flexibilního mechanismu (JI/CDM projekty).

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details