ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SKLENÍKOVÉ PLYNY

Vedení TÜV NORD Czech, s.r.o. a vedení OO GHG prohlašuje:
Základem činnosti OO GHG je nestranné a nezávislé ověřování emisí skleníkových plynů. Činnost OO GHG během ověřování emisí skleníkových plynů je organizována tak, aby se ohrožení nestrannosti a riziku střetu zájmů předcházelo a zabránilo.
OO GHG má postupy pro výběr personálu a pro jednotlivé kroky procesu ověřování, kdy nestrannost, případně riziko střetu zájmu je hodnoceno při přijetí každé zakázky při výběru ověřovatele/ověřovacího týmu, v průběhu ověření, při přezkoumávání ověření a před vydáním výroku o ověření.

V případech, kdy je identifikováno zvýšené riziko ohrožení nestrannosti, přijímá OO GHG dodatečná opatření k minimalizaci tohoto rizika, případně odmítne takové ověření provést.
OO GHG neprovádí ověření u subjektů, kde by mohlo dojít k ohrožení nestrannosti z důvodů:
- společného vlastnictví,
- společné správy, řízení a zaměstnanců,
- sdílených zdrojů,
- společných financí, smluv a marketingu
- poskytování poradenských služeb a technické podpory.

Případy řešení odvolání a stížností řeší OO GHG podle zdokumentovaných postupů, přičemž na řešení odvolání a stížností se nepodílejí osoby, jejichž práce se odvolání a stížnosti týkají.
Nestrannost OO GHG je posuzována během pravidelných interních auditů, přezkoumání managementu jakosti vedením a během pravidelného zasedání Programového výboru,
Ověřovací orgán se zavazuje k odpovědné a důvěryhodné činnosti v rozsahu udělené akreditace, jejímž základem je dodržování právních předpisů, norem a souvisejících metodických pokynů majících vztah k předmětu činnosti ověřovacího orgánu. Požadavky na nestrannost a nezávislost jsou jedním z hlavních principů, na kterých je založen systém managementu jakosti OO GHG.

otevřít prohlášení vedenízavřít prohlášení vedení

Nabízíme služby v oblasti ověřování emisí skleníkových plynů (GHG) dle zákona č. 383/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů včetně přílohy I a v souladu s přílohou I NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012, o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pro činnosti:

Č. skupiny činností

Rozsah akreditace a autorizace

 

1a

Spalování paliv v zařízeních, ve kterých jsou používána pouze standardní komerční paliva definovaná v nařízení (EU) č. 601/2012, nebo pokud je v zařízeních kategorie A nebo B používán zemní plyn

1b

Spalování paliv v zařízení bez omezení

2

Rafinace minerálních olejů

3

-Výroba koksu

— Pražení nebo slinování kovové rudy (včetně sirníkové rudy), včetně peletizace

— Výroba surového železa nebo oceli (z prvotních nebo druhotných surovin), včetně kontinuálního lití

4

-Výroba nebo zpracování železných kovů (včetně ferroslitin)

— Výroba sekundárního hliníku

— Výroba nebo zpracování neželezných kovů včetně výroby slitin

6

-Výroba cementového slínku

— Výroba vápna nebo kalcinace dolomitu či magnezitu

— Výroba skla včetně skelných vláken

— Výroba keramických výrobků vypalováním

— Výroba izolačního materiálu z minerální vlny

— Sušení nebo kalcinace sádrovce nebo výroba sádrokartonu a jiných výrobků ze sádry

7

- Výroba buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů

— Výroba papíru nebo lepenky

8

Výroba černého uhlíku

 — Výroba čpavku

— Množstevní výroba organických chemikálií krakováním, reformováním, částečnou nebo celkovou oxidací nebo podobnými postupy

— Výroba vodíku (H2 ) a syntetického plynu reformováním nebo částečnou oxidac

í — Výroba uhličitanu sodného (Na 2CO3 ) a hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO 3 )

9

-Výroba kyseliny dusičné (emise CO2 a N2O)

— Výroba kyseliny adipové (emise CO2 a N2O)

— Výroba glyoxalu a kyseliny glyoxylové (emise CO2 a N2O)

— Výroba kaprolaktamu

98

Jiné činnosti podle článku 10a směrnice 2003/87/ES (změna úrovně činnosti, změna kapacity)

 

V této oblasti jsme akreditování ČIA a autorizováni ministerstvem životního prostředí. Metodika ověřování vychází z dokumentu ČSN EN ISO 14065:2013, NK 600/2012 a dalších souvisejících dokumentů, skládá se z provedení strategické, rizikové a procesní analýzy činností v určeném zařízení. V případě Vašeho zájmu o ověření prosíme o vyplnění a zaslání žádosti o ověření. Žádost naleznete zde.

Ve spolupráci s mateřskou společností provádíme ověřování (validaci i verifikaci) projektů tzv. flexibilního mechanismu (JI/CDM projekty).
https://www.tuv-nord.com/cz/cs/overovani-emisi-560.htm
Nahoru Tisk stránky
overovani-emisi-560.htm
Kontakt
TÜV NORD Czech
296 587 201-9 296 587 240 Kontaktní formulář

COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Gruppe
All RIGHTS RESERVED.

O nás Kanceláře v ČR Akreditace Skupina TÜV NORD Neplatné certifikáty Všeobecné obchodní podmínky
Certifikace systémů INSPEKCE POSUZOVÁNÍ SHODY CERTIFIKACE OSOB SVAŘOVÁNÍ LABORATOŘE A ZKUŠEBNY OVĚŘOVÁNÍ EMISÍ ŠKOLENÍ ROZVOJ DODAVATELŮ STK/SME SUCO CERTIFIKACE KVALITY SLUŽEB AUTOBAZARŮ
Kariéra
Kontakt
TISKOVÉ ZPRÁVY
Dotazy Mapa stránek Redakční informace Ochrana dat