MENU

Energetika a stavebnictví

Energetika a stavebnictví

Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií z 1. 7. 2015 přinesla zásadní změny:

 1. Povinnost zpracovávat PENB pouze při výstavbě nových budov, při větší změně dokončené budovy, nebo při prodeji a pronájmu budovy
  Právě pronájem budovy, nebo ucelené části budovy je povinností, která začala naplno platit 1. 1. 2016. Týká se nově vzniklých nájemních vztahů, přičemž vlastník má povinnost PENB předložit už možnému nájemci, a následně jej předat nejpozději při podpisu smlouvy.

 2. Nově je k žádosti o dotace přikládán energetický posudek, nahrazující poměrně obsáhlejší Energetický audit
  Energetický posudek se věnuje pouze části, která přímo souvisí s předmětem dotace. Tento přístup umožnil společnostem žádajícím o dotace ušetřit zbytečné náklady a věnovat se pouze řešení daného problému.

 3. Zavedení povinnosti pravidelných zpracovávání Energetického auditu každé 4 roky, nebo zavedení a certifikace systému managementu hospodaření energií dle ČSN EN ISO 50001:2012 pro velké firmy. Tato povinnost s sebou přinesla i spoustu nejasností a různých výkladů, což celou situaci významně komplikovalo, a to zejména s ohledem na požadovaný termín plnění povinnosti 5. 12. 2015 (datum vycházející z evropské směrnice). Zejména díky zdlouhavému legislativnímu procesu při schvalování novely zákona, která měla být přijata již o rok dříve, než ve skutečnosti nabyla účinnosti, se ale ukázal jako prakticky nereálný. Jak zpracování Energetického auditu tak zavedení a certifikace ISO 50001 jsou většinou dlouhodobějšími procesy, které mohou trvat i celý rok, ve výjimečných případech i déle.

 4. Realizace tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie
  Již od 1. 1. 2016 je nutné realizovat první skupinu budov v tomto standardu. Jedná se o budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci, a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude větší než 1500 m2. Od 1. 1. 2017 tato povinnost platí pro budovy s plochou větší než 350 m2. V první fázi se tedy může týkat např. nemocnic, které jsou příspěvkovou organizací kraje apod. Tato povinnost bude postupně rozšiřována na stavby všech velikostí v jakémkoli vlastnictví. Cílové datum, již zakotvené v zákoně, je 1. 1. 2020, od kterého již nepůjde povolit a zrealizovat žádnou stavbu, která by nesplňovala tento standard. Od příštího roku (1. 1. 2018) se začne tato povinnost týkat již všech staveb s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2, nehledě na vlastníka. Tyto stavby je sice složitější projektovat a realizovat, v zásadě se ale nejedná o stavby výrazně dražší, jak je občas prezentováno, a to zejména při započtení provozních nákladů v době životnosti objektu. Co je ale nezbytné a co doporučujeme, je kontinuální kontrola od předprojektové přípravy, přes zpracování projektové dokumentace a realizaci, až po provoz a jeho optimalizaci.

Z výše uvedených změn (zejména bodu 3) vyplývají i NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

POZOR!

Všechny výše uvedené dokumenty Vám může zpracovat pouze energetický specialista s oprávněním od MPO!

Naše společnost nabízí nejen služby energetického specialisty s oprávněním MPO, ale pomůže Vám zajistit kompletní portfolio služeb v oblasti energetického managementu:

 • zhodnocení stávajícího stavu hospodaření s energií
 • poradenství při rozhodování o nejvhodnějším projektu
 • energetických úspor (návrhy opatření) energetické plány pro investiční rozhodnutí (výběr nejefektivnějších investic)
 • kontrola a dozor nad celými projekty energetických úspor (projektové řízení)
 • měření a analýzy provozu jednotlivých energetických zařízení
 • termografie - stroje a zařízení, budovy
 • Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)
 • realizace Energetických posudků, Energetických auditů či certifikace dle ISO 50001
 • vyhodnocení efektivnosti zavedených projektů (stavu po realizaci úsporných opatření)
 • dlouhodobé sledování energetických systémů
 • odhad cen nemovitosti dle různých standardů
 • odhad cen nemovitostí před a po realizaci opatření
 • spolupráce při získání dotací – TÜV NORD Czech je partnerem neziskové organizace
 • Národní centrum energetických úspor (http://www.nceu.cz)
 • školení 

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

Martin Doležal

Projektový manažer pro oblast energetiky

+420 777 353 365

dolezal@tuev-nord.cz