MENU
 1. Naše služby
 2. Certifikace pro export

Certifikace výrobků do zemí Celní unie (Rusko, Kazachstán, Bělorusko, Arménie)

Přechod ze systému norem, jejichž základem byl GOST, na nový koncept: Technické reglementy Celní unie.

V souvislosti se zaváděním změn v ruském certifikačním systému, jejichž cílem je sjednotit pravidla jednotlivých zemí a přizpůsobit systém technických reglementů (TR CU) moderním tržním podmínkám, a s ohledem na množství těchto předpisů, nabízí TÜV NORD Czech kompletní nabídku služeb pro dovoz výrobků do těchto zemí.

Rozsah služeb

 • Potvrzení shody s Technickými reglementy Celní unie
  • poskytnutí aktuálního přehledu požadavků na konkrétní výrobek
  • zařazení dle celního kódu
  • kontrola, popř. kompletní příprava technické dokumentace (pasporty, manuály, analýzy rizik) a účast na zkouškách.
 • Informace o platnosti stávajících certifikátů
 • Z důvodu NOVÉ POVINNOSTI (certifikace v souladu s technickými předpisy Celní unie může být provedena pouze u právnické osoby nebo osoby zaregistrované v souladu s právními požadavky členského státu Celní unie a na území Celní unie) schopnost navázat partnerské vztahy s prověřenou firmou na území Celní unie

Bližší informace: registrace zdravotnických výrobků a léků – "stránka se aktualizuje"

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

Ing. Sergey Solovyev

specialista - konzultant TÜV NORD Czech pro státy Euroasijského ekonomického svazu

+420 777 405 846

solovyev@tuev-nord.cz

We use cookies to optimize the functionality of the website and for web analysis. If you use our website, you agree.