MENU
  1. Naše služby
  2. Certifikace pro export

Certifikace výrobků do zemí Celní unie (Rusko, Kazachstán, Bělorusko, Arménie)

Přechod ze systému norem, jejichž základem byl GOST, na nový koncept: Technické reglementy Celní unie.

V souvislosti se zaváděním změn v ruském certifikačním systému, jejichž cílem je sjednotit pravidla jednotlivých zemí a přizpůsobit systém technických reglementů (TR CU) moderním tržním podmínkám, a s ohledem na množství těchto předpisů, nabízí TÜV NORD Czech kompletní nabídku služeb pro dovoz výrobků do těchto zemí.

Rozsah služeb

 • Potvrzení shody s Technickými reglementy Celní unie
  • poskytnutí aktuálního přehledu požadavků na konkrétní výrobek
  • zařazení dle celního kódu
  • kontrola, popř. kompletní příprava technické dokumentace (pasporty, manuály, analýzy rizik) a účast na zkouškách.
 • Informace o platnosti stávajících certifikátů
 • Z důvodu NOVÉ POVINNOSTI (certifikace v souladu s technickými předpisy Celní unie může být provedena pouze u právnické osoby nebo osoby zaregistrované v souladu s právními požadavky členského státu Celní unie a na území Celní unie) schopnost navázat partnerské vztahy s prověřenou firmou na území Celní unie

Bližší informace: registrace zdravotnických výrobků a léků – "stránka se aktualizuje"

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

Ing. Sergej Solovjev

specialista - konzultant TÜV NORD Czech pro státy Euroasijského ekonomického svazu

+420 777 405 846

solovyev@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details