Certifikace pro export

Certifikace výrobků do zemí Celní unie (Rusko, Kazachstán, Bělorusko, Arménie)

Přechod ze systému norem, jejichž základem byl GOST, na nový koncept: Technické reglementy Celní unie.

V souvislosti se zaváděním změn v ruském certifikačním systému, jejichž cílem je sjednotit pravidla jednotlivých zemí a přizpůsobit systém technických reglementů (TR CU) moderním tržním podmínkám, a s ohledem na množství těchto předpisů, nabízí TÜV NORD Czech kompletní nabídku služeb pro dovoz výrobků do těchto zemí.

Rozsah služeb

  • Potvrzení shody s Technickými reglementy Celní unie
    • poskytnutí aktuálního přehledu požadavků na konkrétní výrobek
    • zařazení dle celního kódu
    • kontrola, popř. kompletní příprava technické dokumentace (pasporty, manuály, analýzy rizik) a účast na zkouškách.
  • Informace o platnosti stávajících certifikátů
  • Z důvodu NOVÉ POVINNOSTI (certifikace v souladu s technickými předpisy Celní unie může být provedena pouze u právnické osoby nebo osoby zaregistrované v souladu s právními požadavky členského státu Celní unie a na území Celní unie) schopnost navázat partnerské vztahy s prověřenou firmou na území Celní unie

Bližší informace: registrace zdravotnických výrobků a léků – "stránka se aktualizuje"

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

Ing. Sergej Solovjev
specialista - konzultant TÜV NORD Czech pro státy Euroasijského ekonomického svazu