MENU

Schválení NDT pracovníků dle PED 2014/68/EU

NDT dle ISO 9712 / ISO 20807 – schválení dle PED 2014/68/EU

Oprávnění: Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3197 TÜV NORD Czech, s.r.o., akreditovaný ČIA, o.p.s dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 (viz osvědčení o akreditaci)

Autorizovaný ÚNMZ na základě rozhodnutí o autorizaci k odsouhlasení kvalifikovaných pracovníků pro provádění nedestruktivních zkoušek nerozebíratelných spojů tlakových zařízení dle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. (PED 2014/68/EU)
Notifikace z Bruselu jako oznámený subjekt podle směrnice (PED) 2014/68/EU pro tlaková zařízení.

Akreditované metody dle EN ISO 9712 ve stupních 1, 2 a 3:

 • AT – Zkoušení akustickou emisí
 • RT – Zkoušení radiografické
 • UT – Zkoušení ultrazvukem
 • MT – Zkoušení magnetické
 • PT – Zkoušení kapilární
 • VT – Zkoušení vizuální
 • ET – Zkoušení vířivými proudy
 • LT – Zkoušení netěsnosti

Pro účely schválení dle PED 2014/68/EU musí být uchazeč kvalifikován pro minimálně jeden z následujících výrobkových či průmyslových sektorů.

Výrobkové sektory:

 • w – svařované výrobky
 • dsw – přímé vizuální zkoušení svarů (výrobkový sektor dsw je omezen pouze na stupeň 2 a zahrnuje pouze přímou vizuální kontrolu svarů)
 • we: hodnocení jakosti svarových spojů prozařováním (výrobkový sektor we je omezen pouze na stupeň 2)

Průmyslové sektory:

 • PV - výroba a výstavba zařízení (výrobkové sektory w, t, wp)
 • MS - multisektor zahrnující všechny činnosti (výrobkové sektory c, f, w, t, wp)

Školící a zkušební střediska

Jedním z předpokladů pro úspěšnou certifikaci je kvalitní vzdělání v oblasti nedestruktivního zkoušení, které zabezpečujeme prostřednictvím schválených školících a zkušebních středisek, kterými jsou:

PTS Josef Solnař, s.r.o.
U Hrůbků 170/8, 709 00 Ostrava -Nová Ves
Metody: RT, UT, MT, PT, VT, AT, ET
Stupně: Stupně: 1, 2 a 3
Místo školení / zkoušení: Ostrava, Praha
www.ptsndt.com

ATG s.r.o.
Beranových 65, 199 02 Praha 9 –Letňany
Metody: RT, UT, MT, PT, VT, ET, LT
Stupně: 1, 2 a 3
Místo školení / zkoušení: Plzeň, Praha, Ostrava
www.atg.cz

TESTIMA spol. s r.o.
Křovinovo nám. 8/10, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Metody: UT
Stupně: 1, 2 a 3
Místo školení / zkoušení: Praha
www.testima.eu