MENU
  1. Naše služby
  2. Certifikace osob
  3. Certifikace pracovníků NDT
  4. Schválení NDT pracovníků dle PED 2014/68/EU

NDT dle ISO 9712 / ISO 20807 – schválení dle PED 2014/68/EU

Oprávnění: Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3197 TÜV NORD Czech, s.r.o., akreditovaný ČIA, o.p.s dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 (viz osvědčení o akreditaci)

Autorizovaný ÚNMZ na základě rozhodnutí o autorizaci k odsouhlasení kvalifikovaných pracovníků pro provádění nedestruktivních zkoušek nerozebíratelných spojů tlakových zařízení dle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. (PED 2014/68/EU)
Notifikace z Bruselu jako oznámený subjekt podle směrnice (PED) 2014/68/EU pro tlaková zařízení.

Akreditované metody dle EN ISO 9712 ve stupních 1, 2 a 3:

 • AT – Zkoušení akustickou emisí
 • RT – Zkoušení radiografické
 • UT – Zkoušení ultrazvukem
 • MT – Zkoušení magnetické
 • PT – Zkoušení kapilární
 • VT – Zkoušení vizuální
 • ET – Zkoušení vířivými proudy
 • LT – Zkoušení netěsnosti

Pro účely schválení dle PED 2014/68/EU musí být uchazeč kvalifikován pro minimálně jeden z následujících výrobkových či průmyslových sektorů.

Výrobkové sektory:

 • w – svařované výrobky
 • dsw – přímé vizuální zkoušení svarů (výrobkový sektor dsw je omezen pouze na stupeň 2 a zahrnuje pouze přímou vizuální kontrolu svarů)
 • we: hodnocení jakosti svarových spojů prozařováním (výrobkový sektor we je omezen pouze na stupeň 2)

Průmyslové sektory:

 • PV - výroba a výstavba zařízení (výrobkové sektory w, t, wp)
 • MS - multisektor zahrnující všechny činnosti (výrobkové sektory c, f, w, t, wp)

Školící a zkušební střediska

Jedním z předpokladů pro úspěšnou certifikaci je kvalitní vzdělání v oblasti nedestruktivního zkoušení, které zabezpečujeme prostřednictvím schválených školících a zkušebních středisek, kterými jsou:

PTS Josef Solnař, s.r.o.
U Hrůbků 170/8, 709 00 Ostrava -Nová Ves
Metody: RT, UT, MT, PT, VT, AT, ET
Stupně: Stupně: 1, 2 a 3
Místo školení / zkoušení: Ostrava, Praha
www.ptsndt.com

ATG s.r.o.
Beranových 65, 199 02 Praha 9 –Letňany
Metody: RT, UT, MT, PT, VT, ET, LT
Stupně: 1, 2 a 3
Místo školení / zkoušení: Plzeň, Praha, Ostrava
www.atg.cz

TESTIMA spol. s r.o.
Křovinovo nám. 8/10, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Metody: UT
Stupně: 1, 2 a 3
Místo školení / zkoušení: Praha
www.testima.eu

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details