Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT dle EN ISO 9712

NDT dle ISO 9712 - metody

Oprávnění: Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3197 TÜV NORD Czech, s.r.o., akreditovaný ČIA, o.p.s dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 (viz osvědčení o akreditaci).

Cílové skupiny pro certifikaci

Certifikace dle EN ISO 9712 je určena pro všechny pracovníky nedestruktivního zkoušení. Je věcí výrobce či provozovatele zařízení zajistit odbornou způsobilost svých pracovníků. Certifikace dle této mezinárodní normy je nutná v případech, kdy je přímo vyžadovaná výrobkovým či legislativním předpisem.

Metody a sektory

Společnost TÜV NORD Czech nabízí certifikaci pracovníků nedestruktivního zkoušení dle EN ISO 9712 a schválení pracovníků provádějících zkoušení na tlakových zařízeních kategorie III a IV dle směrnice 2014/68/EU ve stupni 1, 2 a 3 v následujících metodách a sektorech:

 • AT – Zkoušení akustickou emisí
 • RT – Zkoušení radiografické, včetně vyhodnocování radiogramů (RT-FI), digitální radiografie (RT-DR), počítačové radiografie (RT-CR) a radioskopie (RT-DS)
 • UT – Zkoušení ultrazvukem, včetně techniky Phased Array (UT-PA), difrakční techniky měření doby průchodu (UT-TOFD)
 • MT – Zkoušení magnetické
 • PT – Zkoušení kapilární
 • VT – Zkoušení vizuální
 • ET – Zkoušení vířivými proudy
 • LT – Zkoušení netěsnosti

Výrobkové sektory:

 • c – odlitky
 • f – výkovky
 • w – svařované výrobky
 • t – trubky, včetně plochých výrobků pro výrobu svařovaných trubek
 • wp – tvářené výrobky
 • dsw – přímé vizuální zkoušení svarů (výrobkový sektor dsw je omezen pouze na stupeň 2 a zahrnuje pouze přímou vizuální kontrolu svarů)

Průmyslové sektory:

 • MM – výroba a zpracování kovů mimo zkoušení svarů (výrobkové sektory c, f, t, wp)
 • PV - výroba a výstavba zařízení (výrobkové sektory w, t, wp)
 • MS - multisektor zahrnující všechny činnosti (výrobkové sektory c, f, w, t, wp)

Cesta k získání certifikátu dle EN ISO 9712

 1. Podání přihlášky ke školení v některém z našich školicích středisek
 2. Absolvování školení v dané metodě, stupni a sektoru
 3. Absolvování části povinné praxe pod dohledem kvalifikované osoby
 4. Prověření zrakové způsobilosti
 5. Podání přihlášky ke kvalifikační zkoušce v některém z našich zkušebních středisek
 6. Absolvování kvalifikační zkoušky v dané metodě, stupni a sektoru
 7. Absolvování zbylé části povinné praxe pod dohledem kvalifikované osoby
 8. Podání žádosti o certifikaci (aktuální formulář žádosti je možno si vyžádat u certifikačního orgánu)
 9. Udělení certifikátu v dané metodě, stupni a sektoru

Školící a zkušební střediska

Jedním z předpokladů pro úspěšnou certifikaci je kvalitní vzdělání v oblasti nedestruktivního zkoušení, které zabezpečujeme prostřednictvím schválených školících a zkušebních středisek, kterými jsou:
 

Školící středisko / Zkušební středisko:
PTS Josef Solnař, s.r.o.
U Hrůbků 170/8, 709 00 Ostrava -Nová Ves
Metody: RT, UT, MT, PT, VT, AT, ET
Stupně: Stupně: 1, 2 a 3
Místo školení / zkoušení: Ostrava, Praha
www.ptsndt.com
 

Školící středisko / Zkušební středisko:
ATG s.r.o.
Beranových 65, 199 02 Praha 9 –Letňany
Metody: RT, UT, MT, PT, VT, ET, LT
Stupně: 1, 2 a 3
Místo školení / zkoušení: Plzeň, Praha, Ostrava
www.atg.cz
 

Školící středisko / Zkušební středisko:
TESTIMA spol. s r.o.
Husova 353/6, 250 01 Brandýs nad Labem
Metody: UT
Stupně: 1, 2 a 3
Místo školení / zkoušení: Praha
www.testima.eu
 

Školící středisko / Zkušební středisko:
ČEZ, a. s.
Tréninkové a realizační centrum
373 05 Temelín
Metody: VT, MT a PT
Stupně: 1, 2 a 3
Místo školení / zkoušení: Temelín
www.cez.cz/tarc
 

Školící středisko:
ATG Slovakia s.r.o.
Priemyselný park - Zajarčie 2801
Trenčianska Turná 913 21
Metody: ET, VT, MT, UT, UT-PA, PT
Stupně: 1, 2 a 3
Místo školení / zkoušení: Trenčianska Turná, Žiar nad Hronom
 

Školící středisko :
Welding and Joining Center at Hanbat National University
Adresa: 305Ho, E1Do ng, 1 2, Hakha- ro 159beon-g i l, Yuseong-gu, Daejeon, Korejská republika
Metody: RT, UT, MT, PT, VT, PA, TOFD, Stupně: 1, 2 a 3
https://iucf.hanbat.ac.kr/html/kr
 

Zkušební středisko : 
Hanbat Welding Institute
Adresa: 305Ho, E1Do ng, 1 2, Hakha- ro 159beon-g i l, Yuseong-gu, Daejeon, Korejská republika
Metody: RT, UT, MT, PT, VT, PA, TOFD, Stupně: 1, 2 a 3
http://www.hwi.re.kr/html/kr
 

Školící středisko / Zkušební středisko:
TUV India Pvt. Ltd.
TÜV NORD GROUP
Adresa: 803,804,805, Raheja Plaza I, LBS Marg, Ghatkopar (W),Mumbai - 400086
Metody: RT, UT, MT, PT, VT Stupně: 1, 2 a 3 
www.tuv-nord.com/in 

Minimální délka školení je dána požadavky EN ISO 9712 a tabulky 1:

Tabulka 1

Metoda NDT / Technika NDT

Značka

Sektor

Stupeň

1

[dnů]

5, 6)

Stupeň

2

[dnů]

5, 6)

Stupeň

3

[dnů]

5, 6)

Zkoušení vizuální

VT

dsw

---

2,5

---

Zkoušení těsnosti - technika změn tlaku

LT - P

MS/PV/MM

3

4

6

Zkoušení těsnosti – technika zkušebního plynu

LT - TG

MS/PV/MM

2

5

6

Zkoušení radiografické – technika digitální radiografie

RT – DR

MS/PV/MM

---

51)

---

Zkoušení radiografické - technika počítačové radiografie

RT – CR

MS/PV/MM

---

51)

---

Zkoušení radiografické – technika digitální radioskopie

RT-DS

MS/PV/MM

---

51)

---

Zkoušení radiografické - vyhodnocování radiogramů

RT – FI

w; c; t; wp

---

7

---

Zkoušení ultrazvukem – technika Phased Array

UT-PA

MS/PV/MM

---

53)

---

Zkoušení ultrazvukem – difrakční technika měření doby průchodu

UT - TOFD

w

---

53)

---

Zkoušení akustickou emisí

AT

MS/PV/MM

5

8

5

Zkoušení vířivými proudy

ET

MS/PV/MM

5

6

6

Zkoušení magnetické

MT

MS/PV/MM

3

2

4

Zkoušení kapilární

PT

MS/PV/MM

3

2

3

Zkoušení radiografické

RT

MS/PV/MM

5

10

5

Zkoušení ultrazvukem

UT

MS/PV/MM

8

10

5

Zkoušení vizuální

VT

MS/PV/MM

3

2

3

Poznámky:

 1. Délka školení je podmíněna kvalifikací v metodě RT, stupni 2 a příslušném průmyslovém/výrobkovém sektoru. 
 2. Zrušeno. 
 3. Délka školení je podmíněna kvalifikací v metodě UT, stupni 2 a příslušném průmyslovém/výrobkovém sektoru. 
 4. Minimální požadovaná část hodin praktického výcviku je 40 % z celkového počtu hodin výcviku. 
 5. Vyučovací hodina musí mít min. 45 minut. 
 6. Doba trvání jednoho dne školení je založena na 8 vyučovacích hodinách, avšak doba trvání jednoho dne nesmí být kratší než 7. hodin. 

 

Uchazeč o certifikaci musí absolvovat průmyslovou praxi. Minimální délka praxe je dána EN ISO 9712 a tabulkou 2. Pokud není uvedeno jinak, požadavky kladené na kvalifikaci/certifikaci v dané technice se řídí EN ISO 9712.

Tabulka 2

Metoda NDT / Technika NDT

Značka

Sektor

Stupeň 1

[dnů / měsíců]

Stupeň 2

[dnů / měsíců]

Stupeň 3

[dnů / měsíců]

Zkoušení vizuální

VT

dsw

---

44 / 2

---

Zkoušení radiografické - technika počítačové radiografie /

RT – CR

MS/PV/MM

---

196 / 9

---

Zkoušení radiografické – technika digitální radioskopie /

RT – DS

MS/PV/MM

---

196 / 9

---

Zkoušení radiografické - vyhodnocování radiogramů /

RT – FI

w; c; t; wp

---

130 / 6

---

Zkoušení ultrazvukem – technika Phased Array /

UT-PA

MS/PV/MM

---

130 / 6

---

Zkoušení ultrazvukem – difrakční technika měření doby průchodu /

UT - TOFD

w

---

130 / 6

---

Poznámky:

Doba trvání jednoho dne je nejméně 7 hodin, čehož lze dosáhnout za jediný den nebo sčítáním hodin. Maximální povolená doba v jeden den je 12 hodin. Praxe ve dnech se získá vydělením celkového počtu hodin 7. 

 

Prověření zrakové způsobilosti

Uchazeč musí prokázat písemným dokladem své (formulář je součástí žádosti o certifikaci) uspokojivé zrakové schopnosti provedeného během posledních 12-ti měsíců (EN ISO 9712) s údaji o ostrosti vidění nablízko umožňující přečíst minimálně písmo Jaeger č. 1 nebo písmo Times New Roman 4,5 nebo ekvivalentního písma (mající výšku písma 1,6 mm) ze vzdálenosti min. 30 cm s jedním nebo oběma očima, bez korekce nebo s korekcí nebo vidění nablízko dle EN ISO 18490. Dostatečném rozlišení mezi barvami nebo odstíny šedi, které se používají v NDT metodách / technikách podle určení zaměstnavatele, min. 1x za pět let.

Požadavky na zrakové schopnosti musí být doloženy před absolvováním kvalifikační zkoušky. 

Kvalifikační zkouška

Uchazeč musí absolvovat kvalifikační zkoušku v některém ze schválených zkušebních středisek, viz výše.

Kvalifikační zkouška sestává z následujících částí:

Stupeň

Kvalifikační zkouška

Kvalifikační zkouška

Kvalifikační zkouška

Kvalifikační zkouška

1

Všeobecná

Specifická

Praktická

--

2

Všeobecná

Specifická

Praktická

Psaní instrukce

3

Základní (A, B, C)

Zkouška z hlavní metody (D, E, F)

Praktická1)

--

Poznámky:

 1. Všichni uchazeči o certifikaci ve stupni 3 v kterékoliv NDT metodě musí úspěšně složit praktickou zkoušku pro stupeň 2 v příslušném sektoru a metodě, kromě návrhu NDT instrukcí pro stupeň. Uchazeč, který je certifikován ve stupni 2 ve stejné NDT metodě a výrobkovém sektoru, nebo již úspěšně vykonal praktickou zkoušku pro stupeň 2 v NDT metodě v průmyslovém sektoru, je osvobozen od nové praktické zkoušky pro stupeň 2.

Uchazeč musí v každé části zkoušky dosáhnout hodnocení min. 70%. V praktické části zkoušky musí být dosaženo min. 70% pro každý vzorek, instrukci či postup.

V případě, že uchazeč splní rozsah a předmět školení a úspěšně složí kvalifikační zkoušku, může zažádat o vystavení Certifikátu a průkazu o certifikaci způsobilosti. Formulář žádosti je možno stáhnout zde.

K žádosti o certifikaci uchazeč dokládá tyto podklady:

 • 1 fotografie pas. formátu (pokud se žádá o vystavení certifikátu ve formátu průkazu)
 • kopie vysvědčení o dosaženém vzdělání (je nutno dokládat v případě žádosti o certifikaci ve stupni 3 nebo v případě uplatňování nároku na zkrácení školení)
 • průkazy o účasti na NDT školeních (pokud nebyly již předloženy COP ZS)
 • osvědčení o kvalifikačních zkouškách (pokud nebyly již předloženy COP ZS)
 • osvědčení o zrakové způsobilosti (ne starší jednoho roku)
 • certifikáty (nepožadují se při první certifikaci)
 • doklad o praktických zkušenostech v NDT metodách/technikách
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (součást žádosti) 

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

Ing. David Duba
Oblast ASME a certifikace NDT personálu

Tel.: +420 606 690 209
duba@tuev-nord.cz