Energetický management

POMOC PŘI PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ I POŽADAVKŮ NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÝCH VÝDAJŮ

Energetika a stavebnictvíNovela zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií z 1. 7. 2015 přinesla zásadní změny:


 1. Povinnost zpracovávat PENB pouze při výstavbě nových budov, při větší změně dokončené budovy, nebo při prodeji a pronájmu budovy
  Právě pronájem budovy, nebo ucelené části budovy je povinností, která začala naplno platit
  1 .1. 2016. Týká se nově vzniklých nájemních vztahů, přičemž vlastník má povinnost PENB předložit už možnému nájemci, a následně jej předat nejpozději při podpisu smlouvy.
 2. Nově je k žádosti o dotace přikládán energetický posudek, nahrazující poměrně obsáhlejší Energetický audit
  Energetický posudek se věnuje pouze části, která přímo souvisí s předmětem dotace. Tento přístup umožnil společnostem žádajícím o dotace ušetřit zbytečné náklady a věnovat se pouze řešení daného problému.
 3. Zavedení povinnosti pravidelných zpracovávání Energetického auditu každé 4 roky, nebo zavedení a certifikace systému managementu hospodaření energií dle ČSN EN ISO 50001:2012 pro velké firmy.
  Tato povinnost s sebou přinesla i spoustu nejasností a různých výkladů, což celou situaci významně komplikovalo, a to zejména s ohledem na požadovaný termín plnění povinnosti
  5. 12. 2015 (datum vycházející z evropské směrnice). Zejména díky zdlouhavému legislativnímu procesu při schvalování novely zákona, která měla být přijata již o rok dříve, než ve skutečnosti nabyla účinnosti, se ale ukázal jako prakticky nereálný. Jak zpracování Energetického auditu tak zavedení a certifikace ISO 50001 jsou většinou dlouhodobějšími procesy, které mohou trvat i celý rok, ve výjimečných případech i déle.
 4. Realizace tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie
  Již od 1. 1. 2016 je nutné realizovat první skupinu budov v tomto standardu. Jedná se o budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci, a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude větší než 1500 m2. Od 1.1.2017 tato povinnost platí pro budovy s plochou větší než 350 m2. V první fázi se tedy může týkat např. nemocnic, které jsou příspěvkovou organizací kraje apod. Tato povinnost bude postupně rozšiřována na stavby všech velikostí v jakémkoli vlastnictví. Cílové datum, již zakotvené v zákoně, je 1. 1. 2020, od kterého již nepůjde povolit a zrealizovat žádnou stavbu, která by nesplňovala tento standard. Od příštího roku (1.1.2018) se začne tato povinnost týkat již všech staveb s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2, nehledě na vlastníkaTyto stavby je sice složitější projektovat a realizovat, v zásadě se ale nejedná o stavby výrazně dražší, jak je občas prezentováno, a to zejména při započtení provozních nákladů v době životnosti objektu. Co je ale nezbytné a co doporučujeme, je kontinuální kontrola od předprojektové přípravy, přes zpracování projektové dokumentace a realizaci, až po provoz a jeho optimalizaci.


Z výše uvedených změn (zejména bodu 3) vyplývají i NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY(zde). Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

POZOR!


Všechny výše uvedené dokumenty Vám může zpracovat pouze energetický specialista s oprávněním od MPO!


Naše společnost nabízí nejen služby energetického specialisty s oprávněním MPO, ale pomůže Vám zajistit kompletní portfolio služeb v oblasti energetického managementu:

 • zhodnocení stávajícího stavu hospodaření s energií
 • poradenství při rozhodování o nejvhodnějším projektu energetických úspor (návrhy opatření)
 • energetické plány pro investiční rozhodnutí (výběr nejefektivnějších investic)
 • kontrola a dozor nad celými projekty energetických úspor (projektové řízení)
 • měření a analýzy provozu jednotlivých energetických zařízení
 • termografie - stroje a zařízení, budovy
 • Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)
 • realizace Energetických posudků, Energetických auditů či certifikace dle ISO 50001
 • vyhodnocení efektivnosti zavedených projektů (stavu po realizaci úsporných opatření)
 • dlouhodobé sledování energetických systémů
 • odhad cen nemovitosti dle různých standardů
 • odhad cen nemovitostí před a po realizaci opatření
 • spolupráce při získání dotací – TÜV NORD Czech je partnerem neziskové organizace
 • Národní centrum energetických úspor (http://www.nceu.cz)
 • školení (ŠKOLENÍ zde)


Kontakt:

Martin Doležal
projektový manažer pro oblast energetiky
dolezaltuev-nord.cz 
tel.: +420 777 353 365


https://www.tuv-nord.com/cz/cs/1486.htm
Kontakt
TÜV NORD Czech
296 587 201-9 296 587 240 Kontaktní formulář

COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Gruppe
All RIGHTS RESERVED.

O nás Kanceláře v ČR Akreditace Skupina TÜV NORD Neplatné certifikáty Všeobecné obchodní podmínky
Certifikace systémů INSPEKCE POSUZOVÁNÍ SHODY CERTIFIKACE OSOB SVAŘOVÁNÍ LABORATOŘE A ZKUŠEBNY OVĚŘOVÁNÍ EMISÍ ŠKOLENÍ ROZVOJ DODAVATELŮ STK/SME SUCO CERTIFIKACE KVALITY SLUŽEB AUTOBAZARŮ
Kariéra
Kontakt
TISKOVÉ ZPRÁVY
Dotazy Mapa stránek Redakční informace Ochrana dat