Certifikace ISO 9001

Certifikace ISO 9001

Certifikace systémů

Certifikace ISO 9001 je zaměřená na management jakosti a je aplikovatelná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb. Představuje dnes celosvětově uznávaný standard, jehož zavedení je východiskem pro aplikaci dalších požadavků na systém řízení společnosti.

Cesta k efektivní činnosti ve společnosti vede přes systematické uspořádání jejích procesů. Model prezentovaný normě ISO 9001 je založen na osvědčených nástrojích a postupech, jejichž aplikace umožní společnosti systematicky zvyšovat výkonnost a účinnost řídících procesů a tím následně zlepšovat činnost celé společnosti z hlediska uspokojování zákaznických požadavků a očekávání.

Zavedení systému dle ISO 9001 je dynamický proces, reagující na všechny proměnlivé vnitřní i vnější podmínky a okolnosti, na strategické cíle a na změny organizačních a technologických procesů.

Certifikace probíhá ve dvou fázích. Ve fázi 1 je posouzena dokumentace a připravenost organizace k certifikaci, ve fázi 2 je ověřeno plnění všech požadavků ISO 9001 v praxi .

Po certifikačním auditu je vydán samostatný certifikát potvrzující shodu se všemi požadavky ISO 9001.

UPOZORŇUJEME!
Certifikáty vydané dle EN ISO 9001:2008 jsou platné pouze do 14. 9. 2018.
(Hraniční termín 14. 09. 2018 znamená, že do tohoto data musí být nové certifikáty vydány, tj. audity musí být provedeny s náležitým předstihem).

Přechodové období pro normu EN ISO 9001:2015 je stanoveno tak, že od dubna 2017 se veškeré recertifikační a nové certifikační audity již MUSÍ provádět dle revize normy z roku 2015! Přechod na novou normu je možné provést i při kontrolních auditech, vydaný certifikát pak bude mít platnost shodnou s datem uvedeným na certifikátu původním. Je však také umožněno, že po dubnu 2017 mohou kontrolní audity ještě proběhnout podle staré revize norem.


Více informací Vám rádi sdělíme na tel. +420 296 587 218, popř. na našich školeních


https://www.tuv-nord.com/cz/cs/iso-9001-597-certifikace-iso-9001-598.htm
Nahoru Tisk stránky
iso-9001-597-certifikace-iso-9001-598.htm
Kontakt
TÜV NORD Czech
296 587 201-9 296 587 240 Kontaktní formulář

COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Gruppe
All RIGHTS RESERVED.

O nás Kanceláře v ČR Akreditace Skupina TÜV NORD Neplatné certifikáty Všeobecné obchodní podmínky
Certifikace systémů INSPEKCE POSUZOVÁNÍ SHODY CERTIFIKACE OSOB SVAŘOVÁNÍ LABORATOŘE A ZKUŠEBNY OVĚŘOVÁNÍ EMISÍ ŠKOLENÍ ROZVOJ DODAVATELŮ STK/SME SUCO CERTIFIKACE KVALITY SLUŽEB AUTOBAZARŮ
Kariéra
Kontakt
TISKOVÉ ZPRÁVY
Dotazy Mapa stránek Redakční informace Ochrana dat