Επιθεωρήσεις Κατασκευαστών (EN ISO 3834, 97/23(PED), AD 2000HPO/WO, TRD 100/201, DIN 18800)

EN 378 inspektions- och certifiering EN 378 inspektions- och certifiering EN 378 inspektions- och certifiering EN 378 inspektions- och certifiering

Σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΚ (PED), τα Διεθνή Πρότυπα και τη Γερμανική Νομοθεσία, οι επιχειρήσεις κατασκευής συγκολλητών μεταλλικών στοιχείων, εξοπλισμού υπό πίεση, παραγωγής σωλήνων, παραγωγής χυτών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων πρέπει να πιστοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

 • EN ISO 3834
  Απαιτήσεις ποιότητας για κατασκευαστές συγκολλητές κατασκευές
 • PED ANNEX 1
  Απαιτήσεις για κατασκευαστές υλικών και εξοπλισμού υπό πίεση
 • AD-2000 / HP0
  Πιστοποίηση κατασκευαστών δοχείων πίεσης και μέρη αυτών
 • AD-2000 / W0
  Πιστοποίηση κατασκευαστών παραγωγής υλικών για δοχεία πίεσης και μέρη αυτών
 • TRD 201
  Πιστοποίηση κατασκευαστών ατμολεβήτων και μέρη αυτών
 • TRD 100
  Πιστοποίηση κατασκευής υλικών ατμολεβήτων
 • DIN 18800

Πιστοποίηση σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα αποδεικνύει την ικανότητα ενός κατασκευαστή να παράγει προϊόντα και εξοπλισμό υψηλής ποιότητας, παρέχοντάς του ένα επιπρόσθετο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η TÜV CYPRUS, σε συνεργασία με την TÜV HELLAS, παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σύμφωνα με όλα τα παραπάνω πρότυπα .

TÜV CYPRUS LTD.
Παπαφλέσσα 2, 2235 Λατσιά, Λευκωσία
Τ.Θ.: 20732, Τ.Κ.: 1663 Λευκωσία

Tel.: +357 22442840
Fax: +357 22442850
info@tuvcyprus.com.cy