MENU
  1. Продукти и услуги
  2. Заваряване

Качество и безопасност на заварените конструкции

Заваряването е основен технологичен процес в производството на разнообразни машини и съоръжения.

В нормативните документи на ЕС той се означава като “специален”, тъй като резултатите от изпитването на крайния продукт, поради ограниченост на прилаганите съвременни методи, не отразяват напълно постигнатото качество. Неустановени недостатъци в конструкцията, коренящи се в производствения процес, могат да се проявят едва след пускането й в експлоатация. Затова безопасността на конструкцията може да се гарантира само чрез въвеждане на организирана система от мерки, която на всеки етап въздейства върху факторите, определящи качеството на конструкцията.

ТЮФ Норд България ЕООД притежава огромен опит в сертифицирането на система за осигуряване на качеството с издаване на сертификати по ISO 9001, и в частност по EN 3834 за производители на заварени конструкции или фирми, в чийто производство заваряването е необходим технологичен процес.

ТЮФ Норд България ЕООД предлага в областта на заваръчното производство следните услуги:

  1. Сертифициране, съгласно немският стандарт AD 2000 HP0 и W0 за производители на съдове под налягане и на материали.
  2. Cертифициране по БДС EN 1090 за производство на метални конструкции.
  3. Одобряване на процедури по заваряване, съгласно БДС EN ISO 15614 и БДС EN ISO 15613.
  4. Обучение на заварчици за придобиване на правоспособност или повишаване на квалификация по заваряване чрез стопяване.
  5. Изпитване на заварчици в съответствие с БДС ЕN 287, БДС EN ISO 9606 и EN 1418 за заваряване на стомани и алуминиеви сплави, както и по БДС EN 13067 за заваряване на пластмаси.
  6. Одобряване на процедури по спояване, съгласно БДС EN 13134, както и одобряване на персонал по спояване по БДС EN 13133.
  7. Провеждане на семинари по теми от заваръчното производство, предложени от фирми - производители.

От специалисти в дружеството може да получите компетентна информация по разнообразни въпроси от заваряването по отношение на материали, технология и заваръчно обзавеждане в съответствие с нормативната уредба на Европейския съюз.

С придобитите сертификати Вие сте надежден партньор за Вашите клиенти!

ТЮФ НОРД България ЕООД

ул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

+359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851

bulgaria@tuev-nord.de