MENU

Оценка на удовлетвореността на клиентите

Обща информация

Уважаеми Клиенти,

Наша основна цел е непрекъснато повишаване качеството на нашите услуги. За да продължим да подобряваме нашите услуги, ние се нуждаем от Вашата помощ. За да оценим Вашата удовлетвореност от ТЮФНОРД, както и с цел набиране на идеи и предложения за подобряване на нашите дейности, молим да попълните приложения въпросник.

ТЮФ НОРД Болгария ЕООД

1. Обща информация

Оценка наших услуг

2. Оценка на нашите услуги

Първо посочете колко сте удовлетворени или недоволни съгласно посочените критерии, а след това колко важни или маловажни са критериите за вас.

Нашият контакт / подход с Вас

Нашата оферта

- Време за реакция

- Разбираемост

- Пълнота

Подготовка и планиране на одита / инспекцията

Дистанционен одит

В случай, че не сте решили да извършите одита си чрез дистанционен метод, моля продължете с въпроса за експертността / компетентността на нашите служители

- Качество на видео и аудио връзката

- Разбираемост и проследяване

- Усилия

Експертиза / компетентност на нашите служители

Лично поведение и подход на нашите служители

Соблюдение графика

Доклад от одит / инспекция

Представяне на коригиращи действия и потенциали за подобряване

Останахте ли доволни от скоростта на обработка на документацията/ издаване на сертификатите?

Фактуриране и процедура за фактуриране

Качество на нашите услуги като цяло

Съотношение цена-изпълнение

Общи въпроси

3. Общи въпроси

Ако да, останахте ли доволен от резултата и в каква степен

представя

Data Protection Text BG

Полетата маркирани с * са задължителни полета

Ние защитаваме вашите данни. Ние се отнасяме сериозно към защитата на вашите лични данни и се стремим да гарантираме, че се чувствате сигурно и удобно, когато посещавате нашите интернет страници. Моля, обърнете внимание на нашата политика за поверителност.

Данните, изпратени от вас във формуляр за контакт, се използват от нас само за целите на контакта (например, за да обработим вашата заявка). Вашите данни не се споделят с други компании. Ако искате, ще изтрием вашите данни от нашата система веднага след използването им; просто моля, изпратете ни имейл за тази цел

captcha