MENU

Onze missie is meewerken aan een duurzame ontwikkeling

    1. Ons Bedrijf
    2. Missie

TÜV NORD INTEGRA stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan een meer duurzame ontwikkeling van de maatschappij.

TÜV NORD INTEGRA tracht dit te verwezenlijken door op onafhankelijke en objectieve wijze productiemethoden te controleren en te certificeren die een meerwaarde leveren vanuit ecologisch standpunt, vanuit voedselveiligheidsstandpunt of vanuit sociaal standpunt. Het werkterrein van TÜV NORD INTEGRA ligt voornamelijk in de land- en tuinbouw, de toeleveringsbedrijven en de voedselverwerkende nijverheid.

In al haar activiteiten stelt TÜV NORD INTEGRA kwaliteit voorop, zowel extern als intern. TÜV NORD INTEGRA wenst haar controles en certificatie op een degelijke en correcte manier uit te voeren als garantie voor de kwaliteit van de door haar gecertificeerde producten. Intern tracht TÜV NORD INTEGRA zich te organiseren op een manier die elk personeelslid toelaat zich zoveel mogelijk te ontplooien en inbreng te hebben in het beleid.

Neem contact met ons op

TÜV NORD INTEGRA

Statiestraat 164
2600 Berchem

+32 3 287 37 60
Fax: +32 3 287 37 61

info@tuv-nord-integra.com

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details