MENU
  1. Certificatie
  2. Voedselveiligheid
  3. ISO 22000

Voedselveiligheid

ISO 22000 is een internationaal certificatiesysteem specifiek gericht op voedselveiligheid en is in die zin een combinatie van ISO 9001 en voedselveiligheidsaspecten zoals die zijn opgenomen in BRC, IFS en HACCP. ISO 22000 gaat daarbij ruimer dan de 3 andere systemen en is toepasselijk voor alle schakels in de voedselketen. Gezien het een ISO-normering betreft zijn de vereisten wel minder duidelijk omschreven en minder concreet dan bij BRC en IFS. Deze standard is niet erkend door GFSI, waardoor de retailers hem meestal niet aanvaarden.

Neem contact met ons op

Karen Claus

TÜV NORD INTEGRA
Statiestraat 164
2600 Berchem

0032 3 287 37 60
Fax: 0032 3 287 37 61

kclaus@tuv-nord.com


In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.