MENU
    1. Certificatie
    2. Voedselveiligheid
    3. HACCP

Voedselveiligheid

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Het zijn richtlijnen die opgesteld zijn om er toe te komen dat voedingsproducten gevrijwaard blijven van allerlei mogelijke contaminatie door ervoor te zorgen dat alle handelingen met het voedsel op een hygiënisch verantwoorde manier gebeuren.

Bedrijven die aan HACCP-normen willen voldoen kunnen aan de hand van deze richtlijnen alle handelingen die met het voedingsproduct in hun bedrijf gebeuren beschrijven en de mogelijke risico's voor contaminatie in kaart brengen. Vervolgens dient het bedrijf zelf maatregelen te nemen om deze gevaren voor contaminatie te vermijden.

Vanaf dan kan het bedrijf aan TÜV NORD INTEGRA vragen om de werkwijze door te lichten. Indien TÜV NORD INTEGRA dan beoordeelt dat de voedselveiligheid voldoende gegarandeerd is kan het bedrijf een HACCP-certificaat ontvangen.

Neem contact met ons op

Karen Claus

TÜV NORD INTEGRA
Statiestraat 164
2600 Berchem

0032 3 287 37 60
Fax: 0032 3 287 37 61

kclaus@tuv-nord.com


In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.