MENU
    1. Certificatie
    2. Milieu- en energiecertificatie
    3. ISO 50001

Milieu- en energiecertificatie

Het verminderen van energieverbruik, van de uitstoot van broeikasgassen en het stimuleren van vormen van hernieuwbare energie is een wereldwijde prioriteit. Energieprijzen stijgen door verminderde beschikbaarheid van fossiele brandstoffen.

Met deze ontwikkelingen ontstond een groeiende en dringende behoefte aan een internationale norm voor energiebeheer.

ISO (International Organization for Standardization) ontwikkelde een energiemanagement-norm welke in 2011 is gepubliceerd : ISO 50001.

ISO 50001 voorziet organisaties in managementstrategieën om energieprestaties te verbeteren, energie-efficiëntie te verhogen en zodoende kosten te besparen, met als primair doel de daling van het energieverbruik.

Energie is een kritiek onderdeel van het bedrijfsproces en energiekosten zijn een belangrijke kostenpost binnen organisaties, ongeacht de activiteiten die zij uitoefenen. Een individuele organisatie heeft geen invloed op energieprijzen, maar kan desondanks door het verbeteren van energieprestaties en een daling van de energieconsumptie toch kostenbesparing realiseren.

Naast de kostenbesparing kunnen bedrijven met een ISO 50001 certificaat aan klanten, investeerders, aandeelhouders,… aantonen dat zij een positieve bijdrage leveren aan de vermindering van de uitputting van energiebronnen en aan de beperking van opwarming van de aarde

Neem contact met ons op

Sigrid Neys

TÜV NORD Integra
Statiestraat 164
2600 Berchem

0032 3 287 37 60
Fax: 0032 3 287 37 61

dep_sustainable@tuv-nord.com


In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.