MENU
    1. Certificatie
    2. Milieu- en energiecertificatie
    3. European Water Stewardship

Milieu- en energiecertificatie

European Water Stewardship (EWS) is een Europees certificatiesysteem, opgericht binnen de schoot van het European Water Partnership. Het European Water Partnership ontwikkelt strategieën en acties om de visie van de Europese Unie rond water uit te dragen en te implementeren. Dit nieuwe certificatiesysteem is daartoe één van de middelen.
TÜV NORD INTEGRA biedt vanaf heden ook certificatie aan voor European Water Stewardship. Dit certificatiesysteem maakt duidelijk dat bedrijven initiatieven nemen om hun waterbeleid zo duurzaam mogelijk in te richten.

Een “water steward” moet binnen het bedrijf een managementstrategie opstellen om

  • het verbruik van water in kaart te brengen en te verminderen;
  • de vervuilingsgraad van het afvalwater in kaart te brengen en te minimaliseren;
  • bij het lozen van afvalwater rekening te houden met mogelijke invloeden op natuurreservaten en drinkwaterwinningsgebieden;
  • permanente verbetering te realiseren op het vlak van duurzaam waterbeleid

Door het behalen van het EWS certificaat tonen bedrijven aan hun omgeving, klanten, investeerders, aandeelhouders … dat zij op een duurzame manier met water omspringen.

Neem contact met ons op

Sigrid Neys

TÜV NORD Integra
Statiestraat 164
2600 Berchem

0032 3 287 37 60
Fax: 0032 3 287 37 61

dep_sustainable@tuv-nord.com


Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details