MENU

ISO 22000

ISO 22000 is een internationaal certificatiesysteem specifiek gericht op voedselveiligheid en is in die zin een combinatie van ISO 9001 en voedselveiligheidsaspecten zoals die zijn opgenomen in BRCGS, IFS en HACCP. ISO 22000 gaat daarbij ruimer dan de 3 andere systemen en is toepasselijk voor alle schakels in de voedselketen. Gezien het een ISO-normering betreft zijn de vereisten wel minder duidelijk omschreven en minder concreet dan bij BRCGS en IFS. Deze standard is niet erkend door GFSI, waardoor de retailers hem meestal niet aanvaarden.

TÜV NORD Integra biedt deze standaard aan onder accreditatie van TÜV NORD Cert. Meer info omtrent de certificatieprocedure en de service description kan u hier vinden: https://www.tuev-nord.de/en/company/certification/downloads/

Neem contact met ons op

Food Safety

TÜV NORD Integra
Statiestraat 164
2600 Berchem

03 287 37 60

food-safety@tuv-nord.com