Gidsen voor Autocontrole - Voeding

over Gidsen voor Autocontrole - Voeding

TÜV NORD INTEGRA is actief voor het overgrote deel van de autocontrolegidsen voor de voedingsindustrie.

Waarom een autocontrolesysteem invoeren?

Het is een wettelijke verplichting voor alle operatoren actief in de voedselketen om een autocontrolesysteem uit te bouwen m.b.t. de voedselveiligheid, de wettelijke kwaliteit en de traceerbaarheid van de geproduceerde voedingsmiddelen (KB van 14 november 2003). Voor de implementatie van deze wettelijke eisen kan u beroep doen op een “autocontrolegids”, opgesteld door en voor een welbepaalde sector. Dit document, dat goedgekeurd werd door het FAVV, bevat aanwijzigingen betreffende hoe men aan de wettelijke vereisten betreffende hygïene, traceerbaarheid en autocontrole kan voldoen.

Waarom een autocontrolesysteem laten valideren?

De validatie van een autocontrolesysteem is niet verplicht maar wordt door het FAVV wel gepromoot en biedt volgende voordelen:

 • bij de bepaling van de jaarlijkse heffing wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van een gevalideerd autocontrolesysteem: bedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem betalen aanzienlijk minder, terwijl bedrijven zonder validatie extra moeten betalen (bonus/malus systeem).
 • bedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem worden minder frequent geïnspecteerd door het FAVV.

De validatie van uw autocontrolesysteem kan gebeuren door het FAVV of door een door het FAVV erkende controleorganisatie zoals TÜV NORD Integra.

Gecombineerde audits

Indien u uw autocontrolesysteem laat valideren door TÜV NORD Integra hebt u nog een bijkomend voordeel: wij kunnen, en dit in tegenstelling tot het FAVV, tegelijkertijd ook uw andere voedselveiligheidsbeheerssystemen auditen, zoals BRC, IFS en ISO 22000. Het gecombineerd laten uitvoeren van audits biedt u tevens een interessant prijsvoordeel.

TÜV NORD Integra is erkend voor volgende autocontrolegidsen

 • G-001 diervoeding
 • G-002 zuivel
 • G-005 consumptie-ijs
 • G-014 aardappelen-groenten-fruit
 • G-017 wegtransport en opslag
 • G-019 vleesproducten/bereide maaltijden en salades
 • G-022 chocolade, biscuiterie, confiserie
 • G-026 brood en banket
 • G-027 koffiebranderijen
 • G-038 granen/agro-toelevering
 • G-039 groothandel
contact
Voedselveiligheid - Sécurité Alimentaire - Food Safety TÜV NORD Integra