MENU

FebevPLUS Rund

Belgische certificatiesystemen voedselveiligheid

FebevPLUS Rund betreft bovenwettelijke eisen voor slachthuizen/uitsnijderijen. Certificatie van deze eisen stelt de bedrijven in staat om hun autocontrolesysteem commercieel te valoriseren. (FebevPLUS Rund > noodzakelijk voor Delhaize, Colruyt, Carrefour en BBQS). De eerste eis en tevens een voorwaarde zonder de welke certificatie voor FebevPLUS onmogelijk is, betreft het hebben van een gecertificeerd autocontrolesysteem voor de gids G-018.

TÜV NORD INTEGRA zorgt ervoor dat deze jaarlijkse audits steeds in combi met ACS G018 gebeuren. Voor meer informatie verwijzen we naar de beroepsfederaties:

FEBEV vzw (Federatie van het Belgisch Vlees)
Arduinkaai 37/1, 1000 Brussel Tel: 02/ 219 54 20 Fax: 02/ 22 20 95
E-mail: info@febev.be 
Website : http://febevplus.febev.be/ (login en paswoord: febevplus)

BELBEEF vzw
Koning Albert II laan 35, 1030 Brussel Tel: 02/552 81 17 Fax: 02/552 80 01
E-mail: info@belbeef.be Website: http://www.belbeef.be/

 

Neem contact met ons op

Food Safety

TÜV NORD Integra
Statiestraat 164
2600 Berchem

03 287 37 60

food-safety@tuv-nord.com