MENU

Belgische certificatiesystemen voedselveiligheid

  • FebevPLUS Varken/Rund betreffen bovenwettelijke eisen voor slachthuizen/uitsnijderijen. Certificatie van deze eisen stelt de bedrijven in staat om hun autocontrolesysteem commercieel te valoriseren. (FebevPLUS Varken > noodzakelijk voor Certus en QS; FebevPLUS Rund > noodzakelijk voor Delhaize, Colruyt, Carrefour en BBQS). De eerste eis en tevens een voorwaarde zonder de welke certificatie voor FebevPLUS onmogelijk is, betreft het hebben van een gecertificeerd autocontrolesysteem voor de gids G-018 .
  • Certus betreft additionele eisen die als doelstelling de productie van kwaliteitsvoller vlees nastreven. Belpork vzw wil de consumptie en het imago bevorderen van het Belgische varkensvlees via het beheer en de certificatie van het Certus kwaliteitssysteem (vers vlees). Certificatie voor Certus is enkel van toepassing voor bedrijven die reeds gecertificeerd zijn voor ACS Slachthuizen en FebevPLUS Varken.

TÜV NORD INTEGRA zorgt ervoor dat deze jaarlijkse audits steeds in combi met ACS G018 gebeuren. Voor meer informatie verwijzen we naar de beroepsfederaties:

FEBEV vzw (Federatie van het Belgisch Vlees)
Arduinkaai 37/1, 1000 Brussel Tel: 02/ 219 54 20 Fax: 02/ 22 20 95
E-mail: info@febev.be 
Website : http://febevplus.febev.be/ (login en paswoord: febevplus)

BELBEEF vzw
Koning Albert II laan 35, 1030 Brussel Tel: 02/552 81 17 Fax: 02/552 80 01
E-mail: info@belbeef.be Website: http://www.belbeef.be/

BELPORK vzw
Koning Albert II laan 35, 1030 Brussel Tel: 02/552 81 44 Fax: 02/552 81 30
E-mail: info@belpork.be Website: http://www.certus-info.be/

Neem contact met ons op

Karen Claus

TÜV NORD INTEGRA
Statiestraat 164
2600 Berchem

0032 3 287 37 60
Fax : 0032 3 287 37 61

kclaus@tuv-nord.com