MENU
    1. Certificatie
    2. Duurzaamheids- en sociale standaarden
    3. RSPO SCC

Certificatie voor duurzame palmolie

Palmolie is een ingrediënt in een brede waaier aan voedingswaren en dit onderstreept het belang van duurzame productiepraktijken van palmolie voor het milieu en de samenleving.

De Rondetafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) is in 2004 opgericht om het gebruik van duurzame palmolieproducten te bevorderen door een geloofwaardige standaard enerzijds en samenwerking tussen alle actoren in deze keten anderzijds.

De RSPO standaard weerspiegelt dan ook het continue streven naar onder meer duurzame teeltpraktijken, goede arbeidsomstandigheden en behoud van biodiversiteit. En doorheen de keten garandeert het RSPO systeem dat palmolie, die voldoet aan deze strikte normen, ook effectief afkomstig is van een RSPO gecertificeerde palmolieplantage.

TÜV NORD INTEGRA biedt certificatie aan bij bedrijven in deze keten. Voor een kopie van het certificaat waarin de details van de site (s) die opgenomen zijn in de certificatie, ga naar http://www.rspo.org/

Neem contact met ons op

Sigrid Neys

TÜV NORD Integra
Statiestraat 164
2600 Berchem

0032 3 287 37 60
Fax: 0032 3 287 37 61

dep_sustainable@tuv-nord.com


Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details