MENU
  1. Certificatie
  2. BIO
  3. Biologische verwerking / verdeling / import

Certificatie in de Voedingsindustrie

TÜV NORD INTEGRA controleert en certificeert, zowel in binnen- en buitenland, de biologische productie in het kader van de betreffende wetgevingen alsook voor de verschillende privé-logo’s.

De termen 'bio' en 'biologisch' zijn beschermde begrippen. Niet iedereen kan deze benamingen zomaar gebruiken. Indien u als bedrijf producten met verwijzing naar de biologische productiemethode op de markt wil brengen, moet u voldoen aan de productieregels zoals vastgelegd in de wetgevingen (zie hiernaast voor meer informatie) en moet u op deze normen gecontroleerd worden. Bovendien bent u verplicht de controle te laten uitvoeren door een erkend controle-organisme. TÜV NORD INTEGRA is zo een erkend en onafhankelijk controle-organisme.

Hoe beginnen: van uw aanvraag tot uw certificaat.
“Stappen in certificatieprocedure”.

Silke Jacobs

TÜV NORD INTEGRA
Statiestraat 164
2600 Berchem

0032 3 287 37 60
Fax: 0032 3 287 37 61

sjacobs@tuv-nord.com


We use cookies to optimize the functionality of the website and for web analysis. If you use our website, you agree.