MENU

Biologische Verkooppunten

Certificatie van verkooppunten

U heeft een verkooppunt wanneer u producten verkoopt rechtstreeks aan de eindconsument in een winkel, een supermarkt, een markt of webshop.

De Europese wetgeving 834/2007 is van toepassing voor verkooppunten van biologische producten. De verkoop van niet-voorverpakte producten (groenten en fruit in open kisten, brood, granen en andere voedingsmiddelen in open verpakking) is hieronder controleplichtig.

Verkooppunten die enkel voorverpakte biologische producten verkopen, zijn vrijgesteld van controle, tenzij u een externe opslaglocatie gebruikt, niet verbonden aan uw verkooppunt.

Indien u echter voorverpakte producten verkoopt via een webshop, bent u wél controleplichtig, aangezien er geen directe link is tussen het verkooppunt en de locatie waar de biologische producten worden opgeslagen.

Ook winkels die ter plaatse biologische bakkerijproducten afbakken (bake-off), en daarmee controleplichtig zijn, kunnen volgens de tarieven van verkooppunten gecertificeerd worden.

TÜV NORD Integra controleert o.a.

• of er een duidelijke scheiding is tussen biologische en niet-biologische producten,

  • of er voor de niet voorverpakte bio-producten geen risico op contact met of verontreiniging door bepaalde niet toegelaten producten bestaat,

• of biologische producten op een conforme wijze als bio aangeduid worden,

• of er een herkomstcontrole gebeurt bij ontvangst van bioproducten, de reclame-folders, de voorraad- en financiële boekhouding

Indien u zich als verkooppunt onder controle wenst te stellen, bezorgt u ons het document “Kennisgeving van activiteit” Een overzicht van de certificatieprocedure vindt u in het document “Wegwijzer voor certificering” .

Heeft u nog vragen?

U kunt ons altijd bereiken via bio_certification@tuv-nord.com

Een vrijstelling van controle in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk gewest kan u aanvragen indien uw aankoopcijfer van niet-voorverpakte producten op jaarbasis minder dan € 5000 bedraagt. U dient dan tevens te voldoen aan volgende voorwaarden:

• U mag zelf geen biologische producten produceren, bereiden, uit een derde land invoeren of elders (op een plaats die geen verband houdt met het verkooppunt) opslaan.

• U verkoopt enkel aan de eindgebruiker of consument.

• U verkoopt enkel voorverpakte producten en/of beperkt niet-voorverpakte producten. U kunt deze vrijstelling aanvragen bij de bevoegde regionale overheid :

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/nl/home

Service Public Wallonie : agriculture.wallonie.be     

Profilering met het Biogarantie® logo

Aan verkooppunten van zowel voorverpakte als niet-voorverpakte producten wordt vrijblijvend de mogelijkheid geboden om zich te profileren met het Biogarantie®-logo.

Hiervoor dient u te voldoen aan het Biogarantie®-lastenboek dat een aantal bijkomende voorwaarden omvat.

Meer informatie vindt u op www.biogarantie.be

Neem contact met ons op

Ellen Tavernier

TÜV NORD INTEGRA
Statiestraat 164
2600 Berchem

0032 3 287 37 60
Fax : 0032 3 287 37 61

etavernier@tuv-nord-integra.com