MENU

ASC

Duurzame aquacultuur

Vis en zeevruchten behoren wereldwijd tot de belangrijkste voedingsmiddelen. Maar de visbestanden staan onder druk: Een van de manieren om overbevissing te voorkomen is gebruik te maken van aquacultuur. Om ervoor te zorgen dat de aquacultuur zorgvuldig en op duurzame wijze wordt bedreven, is er nu ook het certificeringsproces van de Aquaculture Stewardship Council, als tegenhanger van de Marine Stewardship Council (MSC).

Deze internationale, onafhankelijke en non-profitorganisatie heeft normen voor duurzame visteelt opgesteld en haar certificeringssysteem biedt de consument de mogelijkheid om verantwoorde aquacultuur te herkennen. Onze Duitse zusterorganisatie TÜV NORD CERT biedt certificering aan volgens de ASC-specificaties. 

Nationale en internationale bedrijven uit bijna alle sectoren van de visserijsector die met aquacultuur te maken hebben, kunnen een certificering verkrijgen, waaronder importeurs, verwerkers, groot- en detailhandelaren, institutionele cateringfaciliteiten en restaurants, en verenigingen van viskwekerijen. Wanneer zij met succes een audit hebben ondergaan, beschikken zij over een documentair bewijs van hun duurzame inzet voor een verantwoorde behandeling van vis als handelswaar - steeds meer kopers en consumenten eisen verificatie van de oorsprong van het gekochte product. Certificering garandeert door een ononderbroken traceerbaarheid dat de goederen afkomstig zijn van een legale vangst. Dit vergroot de geloofwaardigheid in de omgang met viskwekerijen, afnemers en eindverbruikers.

Na certificering mogen bedrijven het alom bekende en gerespecteerde ASC-logo op hun producten gebruiken. Dit verzekert een aantal concurrentievoordelen, creëert toegang tot nieuwe en milieubewuste klantengroepen en levert onafhankelijk bewijs van een volledig transparante toeleveringsketen.

TÜV NORD Integra biedt certificering aan voor de ASC "Chain of Custody" 
- voor bedrijven in de toeleveringsketen die ASC-gecertificeerde vis kopen, verwerken of verhandelen. 
- Voor bedrijven die al klant zijn bij TÜV NORD Integra voor een andere standaard
 
TÜV NORD Integra biedt ASC-certificering aan onder accreditatie van TÜV NORD Cert.

Meer informatie over de certificatieprocedure en de aangeboden dienst kunt u hier vinden.