SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU

ISO 14001

Sistemul de management de mediu

ISO 14001 este un standard internațional de sisteme de management al mediului.

EMAS este acronimul pentru Eco-Management and Auditing Scheme (Schema de management ecologic și auditare). Auditurile conform ISO 14001 / EMAS au în vedere atât sistemele de management al mediului, cât și operațiunile legate de mediu ale organizațiilor interesate în îmbunătățirea performanțelor de mediu.

Semnificația Certificării standard conform EMAS include cerințe care le depășesc pe cele al standardului internațional ISO 14001. Printre altele, acestea includ obligația de efectuare a controlului de mediu, utilizarea celei mai bune tehnologii disponibile și prezentarea managementului de mediu al organizației către publicul larg sub forma unei declarații de mediu.

Obiectivul este acela de a asigura îmbunătățirea continua dincolo de cerințele de mediu. Participanții EMAS sunt înscriși într-un registru public și primesc un certificat din partea organismului de înregistrare competente.

Certificarea conform ISO 14001/EMAS pot fi utilizate, în principiu, de către orice organizație. Factorii decisivi sunt sectorul, piața de vânzări și obiectivele din domeniul relațiilor publice. Conținutul certificării Printre altele, certificarea conform ISO 14001 cu validarea EMAS are în vedere următoarele:

 • politica de mediu, obiectivele și programele pentru
 • îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu
 • Schema de audit
 • Respectarea legislației/conformitatea legală


Obligația voluntară de a opera activ un sistem de management al mediului înseamnă că se evită riscurile care nu pot fi calculate și se deschid oportunitățile antreprenoriale. Aceste beneficii sunt pozitive din numeroase puncte de vedere:

 • Reducerea costurilor prin îmbunătățirea permanentă a protecției operaționale/active de mediu.
 • Economisirea resurselor (de ex., energie, apă)
 • Implementarea promptă a măsurilor de protecție a mediului
 • Comisioane mai mici pentru procedurile de aprobare
 • Un nivel superior de conformitate cu prevederile legale și de posibilitate de demonstrare cu privire la măsurile menite să creeze încredere în relația cu clienții, autoritățile oficiale, companiile de asigurare și publicul larg.
  Îndeplinirea cerințelor clientului cu privire la protecția mediului (cerință preliminară pentru aprobarea ca și furnizor)

 


http://www.tuv-nord.com/ro/ro/iso-14001-574.htm
sus printeaza pagina
iso-14001-574.htm
Contact
TÜV NORD Romania S.R.L.

TÜV NORD Romania S.R.L.
2 BUCHAREST, 34-36 Carol I Bd
Postal Code 020922

+4021 3150303 +4021 3110413 gspitatuv-nord.com formular de contact

COPYRIGHT 2013 TUV NORD Romania
Toate drepturile rezervate.
Member of TÜV NORD GROUP.

Istorie Structura personal
Servicii industriale Due diligence Certificare sisteme