Global G.A.P.

GLOBAL GAP

GLOBAL G.A.P.

Certyfikacja owoców i warzyw według standardu: Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie (Integrated Farm Assurance) – wersja 4.0-2, marzec 2013.

Właścicielem certyfikatu mogą być producenci owoców i warzyw:


Gospodarstwa indywidualne                                    Grupy producentów


Standard GLOBALG.A.P. obejmuje cały łańcuch produkcyjny, od wysiania lub wysadzenia roślin do gruntu, poprzez pielęgnację, zbiory płodów, aż do obsługi produktu końcowego ( np.: przechowywanie, pakowanie, kondycjonowanie).

Reguluje obszary działalności w gospodarstwie dotyczące:

 • zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktów (owoców i warzyw)
 • zdrowia i bezpieczeństwa pracy personelu
 • środowiska naturalnego i bioróżnorodności
 • spełnienia wymagań przepisów prawnych


poprzez:

 • zastosowanie dobrych praktyk rolniczych (GAP)
 • wdrożenie zasad Integrowanej Produkcji Roślinnej
 • wdrożenie zasad systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP
 • stosowanie systemu dokumentowania działań i identyfikacji produktu

Standard GLOBALG.A.P. dla owoców i warzyw regulują następujące dokumenty normatywne:

GLOBALG.A.P. – Przepisy ogólne Wersja 4.0-2 marzec 2013, zawierające instrukcje na temat ubiegania się, uzyskiwania i  utrzymywania certyfikatu, związane z tym prawa i obowiązki producenta i jednostki certyfikującej .

GLOBALG.A.P. – Punkty kontroli i kryteria zgodności Wersja 4.0-2 marzec 2013 – wytyczne odnośnie wymagań jakie musi spełnić producent ubiegający się o certyfikat, i których zgodność jest weryfikowana podczas auditu. Szczegółowo opisane są wszystkie obszary produkcji, które podlegają kontroli. Dotyczą one, między innymi, sposobu prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, materiału wyjściowego do produkcji, historii pola i zarządzania poszczególnymi działkami, metod uprawy gleby, stosowania nawozów, nawadniania, ochrony roślin, zbiorów, zarządzania odpadami, zdrowia, bezpieczeństwa i zabezpieczenia socjalnego pracowników oraz prowadzenia formularzy skarg i reklamacji.

GLOBALG.A.P. – Lista kontrolna - zawiera punkty kontroli, jest narzędziem do samokontroli i oceny zgodności:

 • trójpoziomowe wymagania (podstawowe - muszą być spełnione w 100%, drugorzędne — w 95% oraz zalecenia, które powinny być wprowadzane, ale spełnienie ich nie jest konieczne do uzyskania certyfikatu)
 • zgodność z prawem kraju, w którym znajduje się gospodarstwo oraz z przepisami kraju do którego produkty będą sprzedawane (MLR)


Dokumentacja dostępna na stronie internetowej GLOBALG.A.P.:

http://www.globalgap.org

Przebieg procesu certyfikacji

 • wypełnienie zapytania ofertowego przez producenta
 • rejestracja producenta/grupy producentów
 • oferta
 • podpisanie umowy o certyfikację
 • przegląd i ocena dokumentacji gospodarstwa
 • audit w gospodarstwie:
 • inspekcja miejsc uprawy, chłodni, przechowalni, pakowni, magazynów
 • ustalenie terminu auditu jest uwarunkowane dostępnością certyfikowanego produktu. Optymalny termin to okres zbiorów, magazynowania i przygotowywania produktów do sprzedaży. Czas trwania auditu zależy od ilości certyfikowanych produktów, wielkości gospodarstwa, ilości zatrudnionych pracowników
 • sporządzenie raportu z auditu
 • usunięcie ewentualnych niezgodności
 • przyznanie certyfikatu


Właścicielem certyfikatu mogą być gospodarstwa indywidualne i grupy producentów

Certyfikat GlobalG.A.P. jest ważny przez 1 rok.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt.

 


http://www.tuv-nord.com/pl/pl/global-gap-666.htm
Góra Drukuj stronę
global-gap-666.htm
Kontakt
Informacja:

Monika Wiśniewska-Stefaniuk
Product Manager ds. Branży Spożywczej

+48 58 732 15 75tel. kom. +48 697 700 230 m.stefaniuktuv-nord.pl Formularz kontaktowy

Adam Banasik
Kierownik Działu Marketingu

+48 32 786 46 21+48 32 786 46 20     Dzial Marketingu +48 32 786 46 02Fax Dział Marketingu ofertatuv-nord.pl Formularz kontaktowy

COPYRIGHT 2014 TÜV NORD GROUP
ALL RIGHTS RESERVED.

Historia Misja i wartości Dlaczego my? Kontakt Oferty pracy
Szkolenia Usługi doradcze Zapytanie oferta
Budownictwo Energetyka Gazownictwo Hutnictwo IT Kolejnictwo Lotnictwo Medycyna Motoryzacja Spawalnictwo Technika Żywność
Marka TÜV® Harmonogram
Konferencje Klub prezesa Aktualności
Certyfikacja Usługi techniczne Szkolenia Usługi doradcze