Global G.A.P.

GLOBAL GAP

GLOBAL G.A.P.

Certyfikacja owoców i warzyw według standardu: Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie (Integrated Farm Assurance).

Właścicielem certyfikatu mogą być producenci owoców i warzyw:


Gospodarstwa indywidualne                                    Grupy producentów

Standard GLOBALG.A.P. obejmuje cały łańcuch produkcyjny, od wysiania lub wysadzenia roślin do gruntu, poprzez pielęgnację, zbiory płodów, aż do obsługi produktu końcowego ( np.: przechowywanie, pakowanie, kondycjonowanie).
Reguluje obszary działalności w gospodarstwie dotyczące:
• zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktów (owoców i warzyw)
• zdrowia i bezpieczeństwa pracy personelu
• środowiska naturalnego i bioróżnorodności
• spełnienia wymagań przepisów prawnych

poprzez:
• zastosowanie dobrych praktyk rolniczych (GAP)
• wdrożenie zasad Integrowanej Produkcji Roślinnej
• wdrożenie zasad systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP
• stosowanie systemu dokumentowania działań i identyfikacji produktu

Standard GLOBALG.A.P. dla owoców i warzyw regulują następujące dokumenty normatywne:

 
GLOBALG.A.P. – Przepisy ogólne, zawierające instrukcje na temat ubiegania się, uzyskiwania i  utrzymywania certyfikatu, związane z tym prawa i obowiązki producenta i jednostki certyfikującej.


GLOBALG.A.P. – Punkty kontroli i kryteria zgodności - wytyczne odnośnie wymagań jakie musi spełnić producent ubiegający się o certyfikat, i których zgodność jest weryfikowana podczas auditu. Szczegółowo opisane są wszystkie obszary produkcji, które podlegają kontroli. Dotyczą one, między innymi, sposobu prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, materiału wyjściowego do produkcji, historii pola i zarządzania poszczególnymi działkami, metod uprawy gleby, stosowania nawozów, nawadniania, ochrony roślin, zbiorów, zarządzania odpadami, zdrowia, bezpieczeństwa i zabezpieczenia socjalnego pracowników oraz prowadzenia formularzy skarg i reklamacji.

 
GLOBALG.A.P. – Lista kontrolna - zawiera punkty kontroli, jest narzędziem do samokontroli i oceny zgodności.


Dokumentacja dostępna na stronie internetowej GLOBALG.A.P.:
http://www.globalgap.org/

Właścicielem certyfikatu mogą być gospodarstwa indywidualne i grupy producentów
Certyfikat GlobalG.A.P. jest ważny przez 1 rok.
W przypadku zainteresowania ofertą na certyfikację prosimy o kontakt.

 

 


http://www.tuv-nord.com/pl/pl/global-gap-666.htm
Góra Drukuj stronę
global-gap-666.htm
Kontakt
Informacja:

Monika Wiśniewska-Stefaniuk
Product Manager ds. Branży Spożywczej

+48 58 732 15 75tel. kom. +48 697 700 230 m.stefaniuktuv-nord.pl Formularz kontaktowy

Adam Banasik
Kierownik Działu Marketingu

+48 32 786 46 21+48 32 786 46 20     Dzial Marketingu +48 32 786 46 02Fax Dział Marketingu ofertatuv-nord.pl Formularz kontaktowy

COPYRIGHT 2014 TÜV NORD GROUP
ALL RIGHTS RESERVED.

Historia Misja i wartości Dlaczego my? Kontakt Oferty pracy
Szkolenia Usługi doradcze Zapytanie oferta
Budownictwo Energetyka Gazownictwo Hutnictwo IT Kolejnictwo Medycyna Motoryzacja Spawalnictwo Technika Żywność
Marka TÜV® Harmonogram
Konferencje Klub prezesa Aktualności
Certyfikacja Usługi techniczne Szkolenia Usługi doradcze