Usługi Doradcze

Zarządzanie Projektami

W coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu biznesowym, skuteczne procesy zarządzania projektami to przewaga, która gwarantuje sukces organizacji. Zarządzanie organizacją poprzez projekty to nowoczesne podejście do zwiększenia skuteczności działań rynkowych oraz optymalnego wykorzystania zasobów.

Przewaga ta jednoznacznie przekłada się na sprawność organizacji, a co się z tym wiąże na takie aspekty jak:

 • optymalizację kosztów
 • poprawę efektywności realizacji zadań w organizacji
 • zwiększenie zadowolenia klientów
 • skuteczność raportowania
 • większą transparentność w procesie zarządzania


Każdy z nas realizuje projekty w różnych obszarach i o różnej skali. Wszystkie natomiast łączy to, że realizowane są dla osiągnięcia konkretnych celów. W jaki sposób efektywnie zarządzać projektami? Co zrobić, żeby ludzie zrozumieli dany projekt, by profesjonalnie i projektowo organizowali swoją pracę i osiągali lepsze wyniki? Jak zorganizować Biuro Projektów w organizacji? Chętnie podzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniami projektowymi, a w sytuacji kryzysowej pomożemy w rozwiązaniu problemu i poprowadzimy dany projekt.

Jednym z kroków do sukcesu przedsiębiorstwa jest umiejętność pracy zespołowej, a ogromną szansę dla organizacji stwarza zarządzanie poprzez projekty. Dzięki orientacji projektowej globalizacja nie stanowi znacznej przeszkody w realizacji działań.

Naszym celem jest popularyzowanie i promowanie idei podejścia projektowego w otoczeniu biznesowym. Z tego powodu nawiązaliśmy współpracę z Project Management Insitute®, oddział Śląsk, którego cele w tym zakresie są w dużej mierze zbieżne z naszymi. Współpraca z PMI® jako twórcą rozpoznawalnego w świecie standardu PMBOK® [An American National Standard ANSI/PMI 99-001-2013, fifth edition], stanowi źródło inspiracji i daje możliwość dzielenia się wiedzą w gronie specjalistów.

Zarządzanie projektem to nie mit! To droga ku innowacji i zdobyciu przewagi konkurencyjnej. Sukces każdego projektu zależy od ludzi, którzy bezpośrednio w nim partycypują, dlatego zwracamy uwagę na myślenie projektowe, które stanowi fundament pragmatyki projektu.

Każdorazowa zmiana podyktowana strategią przedsiębiorstwa czy organizacji wymaga właściwego przygotowania projektu w określonych realiach, tak, aby:

 • rezultaty projektu posłużyły zmianie strategicznej
 • metoda zarządzania projektem efektywnie zorganizowała pracę ludzi, monitorowanie projektu i raportowanie do zarządzających
 • sprawnie powiązać potrzeby projektu i wymagania działalności operacyjnej
 • ustalić role i odpowiedzialność uczestników oraz reguły komunikacji


Wykorzystywane przez nas standardy to między innymi:

 • Project Management Body of Knowledge - światowy standard zarządzania projektami organizacji Project Management Institute®,
 • The Information Technology Infrastructure Library  - ITIL®,
 • Project Manager Competency Framework® (PMCDF)®,
 • Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)®,
 • Managing Change in Organizations®.


Zapraszamy do skontaktowania się  z nami.


http://www.tuv-nord.com/pl/pl/zarzadzanie-projektami-783.htm
Góra Drukuj stronę
zarzadzanie-projektami-783.htm
Kontakt
Projekty Unijne
+48 32 786 46 77609 999 270 doradztwotuv-nord.pl Formularz kontaktowy

COPYRIGHT 2014 TÜV NORD GROUP
ALL RIGHTS RESERVED.

Historia Misja i wartości Dlaczego my? Kontakt Oferty pracy
Szkolenia Usługi doradcze Zapytanie oferta
Budownictwo Energetyka Gazownictwo Hutnictwo IT Kolejnictwo Medycyna Motoryzacja Spawalnictwo Technika Żywność
Marka TÜV® Harmonogram
Konferencje Klub prezesa Aktualności
Certyfikacja Usługi techniczne Szkolenia Usługi doradcze