Branże

Kolejnictwo

Dla tej branży oferujemy usługi techniczne:

Norma EN 15085

TÜV NORD posiada uprawnienia do certyfikacji kolejowych zakładów spawalniczych według normy DIN EN 15085-2. 

Norma DIN EN 15085 dotyczy spawania wykonywanego przy pojazdach szynowych. Jej pełny tytuł brzmi "Spawanie pojazdów szynowych i części pojazdów szynowych".

Norma DIN EN 15085 składa się z 5 części:

Część 1 – Postanowienia ogólne
Część 2 – Wymagania jakościowe i certyfikacja zakładów spawalniczych
Część 3 – Dane konstrukcyjne
Część 4 – Wymagania produkcyjne
Część 5 – Badania i dokumentacja.

W oparciu o DIN EN 15085-2 TÜV NORD może prowadzić certyfikacje firm, które wykonują odpowiedzialne części spawane dla kolei, jak na przykład zestawy wózków kołowych czy belki nośne wagonów. Certyfikacja dotyczy zarówno spawania nowych elementów jak i prowadzenia remontów spawalniczych.

Prowadzona przez naszą jednostkę TÜV NORD certyfikacja według DIN EN 15085-2 jest przeznaczona głównie dla przedsiębiorstw polskich produkujących spawane części kolejowe na rynek niemiecki. Jest to związane z prowadzeniem w państwach Unii Europejskiej nadzoru kolejowego w dalszym ciągu przez organy krajowe. w Niemczech takim organem jest Federalny Urząd Kolejowy EBA (Eisenbahn-Bundesamt) z siedzibą w Bonn.

Badanie urządzenia w pojazdach szynowych wg §33(1) EBO

Kotły parowe, zbiorniki ciśnieniowe i inne instalacje/urządzenia podlegające dozorowi i w sposób trwały połączone z pojazdem wykonuje się zgodnie z dopuszczonym typem i podlegają badaniu przed oddaniem do eksploatacji oraz badaniom okresowym.

Nadzór nad badaniami

Jako niezależni eksperci uczestniczymy w badaniach niszczących lub nieniszczących oraz potwierdzamy ich wyniki.

Przenoszenie oznaczeń materiałowych

Prowadzimy dopuszczenie firmy jak również przeprowadzamy szkolenia personelu w zakresie przenoszenia oznaczeń materiałowych. Dokonujemy potwierdzenia przenoszenia oznaczeń materiałowych w zakresie certyfikatów materiałowych 3.2 wg EN 10204

Odbiór okresowy cystern na rynek niemiecki:

Jesteśmy jednostką uprawnioną do badań zbiorników i ich wyposażenia konstrukcyjnego oraz obsługowego cystern kolejowych i drogowych zarejestrowanych w Republice Federalnej Niemiec.

Przeprowadzamy badania:
okresowe,
pośrednie,
nadzwyczajne
w oparciu o niemieckie rozporządzenie o materiałach niebezpiecznych (GGVSEB) w powiązaniu z przepisami RID i ADR. Wystawiamy niemieckojęzyczne poświadczenie badań.

Weryfikacja zakładu wg 6.8.2.1.23 (RID)

Dopuszczenia materiałów dodatkowych do spawania wg wytycznych DB (VA 918 490).

W razie  pytań prosimy o skontaktowanie się z nami.


http://www.tuv-nord.com/pl/pl/kolejnictwo-817.htm
Góra Drukuj stronę
kolejnictwo-817.htm
Kontakt
Dział Techniczny:
+48 32 786 46 50Biuro / Office +48 32 786 46 05Fax Dział Techniczny technicznytuv-nord.pl Formularz kontaktowy

TÜV NORD Polska
Ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Rafał Rurański
Product Manager ds. Technicznych

+48 32 786 46 19tel. kom +48 695 927 861 +48 32 786 46 051Fax Dział Techniczny r.ruranskituv-nord.pl Formularz kontaktowy

Damian Hinc

+48 52 345 51 32tel. kom. +48 601 450 078 +48 52 552 48 81 d.hinctuv-nord.pl Formularz kontaktowy

COPYRIGHT 2014 TÜV NORD GROUP
ALL RIGHTS RESERVED.

Historia Misja i wartości Dlaczego my? Kontakt Oferty pracy
Szkolenia Usługi doradcze Zapytanie oferta
Budownictwo Energetyka Gazownictwo Hutnictwo IT Kolejnictwo Medycyna Motoryzacja Spawalnictwo Technika Żywność
Marka TÜV® Harmonogram
Konferencje Klub prezesa Aktualności
Certyfikacja Usługi techniczne Szkolenia Usługi doradcze