Powrót do portalu prasowego 06. sierpień 2015
znak dane chronione

NOWA USŁUGA

Dane Chronione

Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem powierzonych informacji - Dane Chronione
W codziennej działalności każde przedsiębiorstwo ma do wykonania wiele czynności, które często nie są związane z główną działalnością organizacji. Utrzymanie kompetencji w każdym obszarze jest niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe. W takich przypadkach często korzysta się z Outsourcingu, którego istotą jest przekazywanie realizacji zadań, funkcji i procesów usługodawcy zewnętrznemu, specjalizującemu się w danej dziedzinie. Outsourcing jest obecnie jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, która przynosi korzyści w wielu wymiarach. Jest też druga strona medalu – w pakiecie korzyści otrzymujemy nowe zagrożenia dla naszych informacji, które przekazujemy na zewnątrz lub do których umożliwiamy dostęp zewnętrznym firmom.


Pojawia się więc pytanie - jak zabezpieczyć te informacje oraz jak zweryfikować naszych dostawców usług?
Podstawą przy wyborze dostawcy usługi powinien być akredytowany certyfikat systemu ISO 27001. Liczba tych certyfikatów systematycznie rośnie i charakteryzuje firmy, które przejawiają szczególną troskę o przetwarzane u siebie informacje. Nie jest to jednak jeszcze standard. Równolegle pojawiają się na rynku specyficzne wymagania klientów w zakresie bezpieczeństwa informacji.


Jak sprostać tym wymaganiom?
Jako TUV NORD Polska stworzyliśmy usługę zapewniającą uwiarygodnienie kontrahenta na rynku biznesowym. Polega ona na sprawdzenia poziomu zarządzania bezpieczeństwem powierzonych informacji w firmie. Sprawdzenie to odbywa się podczas auditu przeprowadzonego przez doświadczonych w zakresie bezpieczeństwa informacji auditorów TUV NORD Polska. Pozytywna weryfikacja kończy się przyznaniem certyfikatu oraz nadaniem znaku „Dane Chronione”, którym to firma może pochwalić się swojemu kontrahentowi bądź potencjalnemu klientowi.


Zakres certyfikacji
Certyfikat wydawany jest we wskazanym przez klienta zakresie. Weryfikacja odbywa się na podstawie ogólnie dostępnych aktów prawnych, wytycznych norm ISO dobrych praktyk oraz wiedzy auditorów. Przykładowe zakresy to:

  • Bezpieczeństwo Informacji

  • Ochrona Danych Osobowych

  • Bezpieczeństwo Aplikacji

  • Testy penetracyjne wewnętrzne

  • Testy penetracyjne zewnętrzne

  • Testy socjotechniczne

  • Zgodność z Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

  • Wymagania VDA w zakresie bezpieczeństwa informacji

  • I inne….

Wybrany przez firmę moduł pojawi się jako zakres dla certyfikatu. Oczywiście modułów może być więcej niż jeden. Istnieje możliwość opracowania wytycznych zgodnych  z Państwa potrzebami.

Audit strony trzeciej
Przy wyborze dostawcy usług warto zwrócić uwagę na fakt w jaki sposób nasz potencjalny kontrahent będzie dbał o nasze informacje. W jaki sposób to zrobić? Najlepszym wydaje się audit wykonany przez auditorów naszej firmy. Wspólnie z Państwem określimy zakres certyfikacji, wskażemy miejsca, które mają być sprawdzone oraz warunki pozytywnego jej przejścia.


Dla kogo?
- Usługa auditu skierowana jest do firm, które chcą być bardziej wiarygodne na rynku świadczonych usług
- Dzięki naszemu certyfikatowi  potwierdzą swoją troskę o bezpieczne przetwarzanie informacji, które otrzymają od swojego klienta
- Usługa przeznaczona jest również dla firm, które potrzebują potwierdzenia spełnienia przez nie pewnych specyficznych wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji
- Dzięki potencjałom doskonalenia zawartym w raporcie końcowym z usługi auditu może skorzystać każdy, kto chce podnieść poziom bezpieczeństwa w swojej organizacji
- Usługę kierujemy również do firm, które chcą zweryfikować swoich dotychczasowych oraz potencjalnych partnerów biznesowych pod kątem bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Ważne jest dla nich to, co dzieje się z informacją po opuszczeniu „murów firmy” oraz chcą zminimalizować ryzyko wystąpienia incydentu bezpieczeństwa informacji
Nasz certyfikat oraz znak „Dane Chronione” są potwierdzeniem tego, że firma która go posiada jest wiarygodnym partnerem biznesowym.


http://www.tuv-nord.com/pl/pl/aktualnosci-436-1982.htm
Góra Drukuj stronę
aktualnosci-436-1982.htm
Kontakt

TUV NORD Polska
Mickiewicza 29
40-085 Katowice

+48 32 786 46 46 +48 32 786 46 01 biurotuv-nord.pl Formularz kontaktowy

COPYRIGHT 2014 TÜV NORD GROUP
ALL RIGHTS RESERVED.

Historia Misja i wartości Dlaczego my? Kontakt Oferty pracy
Szkolenia Usługi doradcze Zapytanie oferta
Budownictwo Energetyka Gazownictwo Hutnictwo IT Kolejnictwo Medycyna Motoryzacja Spawalnictwo Technika Żywność
Marka TÜV® Harmonogram
Konferencje Klub prezesa Aktualności
Certyfikacja Usługi techniczne Szkolenia Usługi doradcze